MODERNIZM TALKING

Projekt dla polskich licealistów: Modernizm Talking - dziedzictwo modernizmu

2024-06-13 14:19

"Modernizm Talking. Młodzież dla młodzieży o architekturze modernizmu" to innowacyjny projekt edukacji kulturowej, którego celem jest zwiększenie świadomości o dziedzictwie architektury modernizmu, o jej pięknie, uniwersalnych założeniach i nieprzemijającej wartości.

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym

Spis treści

 1. Uczmy o architekturze modernistycznej już w liceach, w 5 miastach Polski
 2. Ekspresjonizm i styl narodowy, monumentalizm funkcjonalizm jako trzy odmiany architektury modernistycznej
 3. 5 polskich miast i instytucji: Gdynia, Kalisz, Stalowa Wola, Wrocław, Cieszyn
 4. Spacery architektoniczne dla młodzieży i strona internetowa
 5. Lekcje pokazowe i wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji kulturowej, które buduje kompetencje XXI wieku
 6. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uczmy o architekturze modernistycznej już w liceach, w 5 miastach Polski

W pięciu polskich miastach:

wystartował innowacyjny projekt "Modernizm Talking", mający na celu przybliżenie młodzieży licealnej architektury modernizmu.

W każdym z tych miast odkryjemy na nowo perełki architektury międzywojennej - kamienice i obiekty publiczne, przybliżymy ich formę i detale, takie jak balkony i tarasy, okna termometry czy bulaje. Chcemy przypomnieć idee Le Corbusiera, według którego budynek powinien zapewnić każdemu człowiekowi słońce, przestrzeń i zieleń, a jednocześnie każdy budynek powinien być funkcjonalny, estetyczny i ekonomiczny - Alicja Krawczyńska

Przeczytaj też:

Ekspresjonizm i styl narodowy, monumentalizm funkcjonalizm jako trzy odmiany architektury modernistycznej

Chcemy też zwrócić uwagę na odmiany modernizmu:

 1. ekspresjonistyczną,
 2. monumentalną
 3. i funkcjonalistyczną.

Wariant ekspresjonistyczny charakteryzował się stylizacją i geometryzacją form ludowych, mającą na celu wypracowanie nowoczesnej wersji stylu narodowego. Wariant monumentalny to modernizm w wersji „na bogato” – poważny i budzący respekt, typowy dla budynków publicznych. Funkcjonalizm to najbardziej radykalny nurt modernizmu, całkowicie odcinający się od tradycji i klasycyzmu. Często to właśnie ten wariant utożsamiany jest z pojęciem „modernizm”.

5 polskich miast i instytucji: Gdynia, Kalisz, Stalowa Wola, Wrocław, Cieszyn

Przedsięwzięcie obejmuje pięć różnych miast Polski. W każdym z nich do realizacji projektu zostały zaproszone lokalne instytucje kultury:

 • Muzeum Miasta Gdyni,
 • Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu,
 • Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Oddział Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli,
 • Fundacja Hala Stulecia
 • oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Poprzez te instytucje do projektu zostaną włączeni licealiści, którzy są jego głównym i bezpośrednim odbiorcą. Obecny program nauczania historii sztuki i architektury w szkołach średnich często ogranicza się do ogólnych lekcji, które rzadko kiedy przyciągają uwagę uczniów. Projekt "MODERNIZM TALKING" ma na celu przełamanie tych barier, wprowadzając innowacyjne metody nauczania – zwłaszcza połączenie storytellingu, gamifikacji i nowych technologii.

Spacery architektoniczne dla młodzieży i strona internetowa

W każdym z miast odbędą się spacery śladami modernizmu z regionalistą, pasjonatem swojego miasta i jego historii. Dzięki temu młodzież będzie mogła poznać wybrane obiekty modernizmu nie tylko z perspektywy architektury czy architektów, ale także ludzi tam mieszkających (w przypadku budynków mieszkalnych) oraz zmieniających się funkcji (w przypadku obiektów publicznych). Zdjęcia ze spacerów publikowane będą w wirtualnych galeriach na profilach społecznościowych instytucji oraz na stronie projektu modernizmtaking.pl.

Lekcje pokazowe i wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji kulturowej, które buduje kompetencje XXI wieku

Kluczowym elementem "Modernizm Talking" jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji kulturowej. Uczniowie będą brać udział w kreatywnych warsztatach, podczas których nauczą się projektować mobilne questy, tworzyć narracje i zagadki, które będą dostępne i zrozumiałe dla ich rówieśników. Dzięki elementom gamifikacji i storytellingu, proces ten staje się ciekawszy i bardziej angażujący. Taka forma edukacji znakomicie buduje kompetencje XXI wieku, które są kluczowe w procesie nauczania.

Efektem warsztatów będą mobilne questy terenowe typu Pokemon Go (dostępne w bezpłatnej fińskiej aplikacji ActionTrack), które będą dostępne dla każdego, kto jest zainteresowany architekturą swojego otoczenia.

Dodatkowo zaplanowano lekcje pokazowe dla nauczycieli i edukatorów ze scenariuszami zajęć, zawierającymi questy oraz materiały o modernizmie w danej miejscowości. Scenariusze wraz z questami zostaną umieszczone na stronie internetowej modernizmtaking.pl oraz stronach partnerów. Ostatnim akcentem projektu jest ogólnopolski webinar podsumowujący całość działań.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"MODERNIZM TALKING" nie tylko zmienia sposób, w jaki młodzież postrzega architekturę, ale także wprowadza nowoczesne metody nauczania do edukacji kulturalnej. Dzięki połączeniu wiedzy regionalistów oraz interaktywnym narzędziom edukacyjnym i nowoczesnym technologiom, projekt angażuje uczniów i pomaga im lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Projekt uzyskał dofinansowanie w programie Edukacja Kulturalna, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. „Cieszymy się, że grantodawca docenił walory naszego przedsięwzięcia. W DNA fundacji Good Culture jest innowacyjne podejście do promowania naszego dziedzictwa kulturowego” – dodaje Aleksandra Bartuch, Prezes Fundacji.

Modernizm Talking

i

Autor: materiały prasowe Plakat projektu