ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Biblioteka Uniwersytecka
Dom kultury w dzielnicy Dąb w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjnościu

Biblioteka Uniwersytecka
Adres: Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 71
Autor: NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. / arch. Andrzej Owczarek
Współpraca: Współpraca autorska koncepcji konkursowej - architekci: Bartosz Skowron, Krzysztof Goszczyński, Krzysztof Tomczyk; współpraca autorska - architekci: Adam Niedośpiał, Małgorzata Sęk, Remek Strzelecki, Bartosz Malinowski, Dariusz Ejbich
Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski
Powierzchnia działki: 13700m²
Powierzchnia użytkowa: 6100 m²
Kubatura: 35000 m³
Projekt: 2010 – 2011
Realizacja: 2013
Opis autorski: Budynek biblioteki zlokalizowany jest w zachodnim kampusie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieści się między dwoma istniejącymi budynkami uczelni. Od południa powiązany jest z zaprojektowanym jako bezpośrednie przedpole tarasowym placem, główną przestrzenią publiczną tej części kampusu a od północy dochodzi do granicy lasu. Wewnętrzny układ przestrzenny opiera się na przecinającym całą wysokość frontowej części budynku hall’u powiązanym z placem wejściowym i zespole dwukondygnacyjnych czytelni głównych otwartych pełnymi przeszkleniami na ścianę lasu. Główna klatka schodowa łączy te dwie różne przestrzenie umożliwiając jednocześnie zachowanie odmienności i spójności.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjnościu Dom kultury w dzielnicy Dąb w Katowicach Lista zgłoszeń