Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

030803

Opis pracy

W czasach kiedy rynek, rządzony prawami kapitalizmu, jest zalewany produktami niskiej jakości sprowadzanymi zza granicy, postępują procesy deindustrializacji miast i uzależniania się ekonomii od wpływów zewnętrznych. Spada atrakcyjność obszarów miejskich, postępuje ich wyludnianie wraz z jednoczesnym wzrostem bezrobocia. Wykorzystując technologie nowoczesnej, nieuciążliwej dla otoczenia produkcji zaproponowane rozwiązanie dostarcza odpowiedzi na te problemy. Mikrofabryka nakierunkowana jest na recykling zużytych produktów elektronicznych oraz produkcję nowych produktów. Projekt odnosi się z szacunkiem do tkanki istniejącej nie naruszając jej, lecz zwracając uwagę na możliwości jej rewitalizacji. Obiekt dogęszcza tkankę miejską oraz podnosi atrakcyjność i samowystarczalność regionu.

Praca konkursowa
patroni