Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

216625

Opis pracy

Projekt zakłada stworzenie nowej kubatury na dachu przybudowy „łaźni łańcuszkowej” na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Kubatura ta miałaby stanowić elastyczną przestrzeń do odpoczynku i przeprowadzania warsztatów na świeżym powietrzu, a także rozszerzyć funkcjonalność kawiarni „Sztygarówka” o ogródek letni,którego teraz brakuje. Ideą, odpowiedzialną za ostateczny kształt projektu, było stworzenie półotwartego „kwietnika”, który stawałby w opozycji do mocno industrialnego terenu inwestycji, na którym próżno jest szukać akcentów zieleni. Istotą projektu jest kontrast, miękkiej szaty roślinnej, która jest symbolem wytchnienia, wewnątrz i surowości zabudowań zewnątrz. Forma rozbudowy nawiązuje do przemysłowego charakteru przestrzeni, konstruowana jest w oparciu o kratownice płaskie, które odwzorowują schematy kratownic, które możemy znaleźć na terenie parku. Projekt wykorzystuje istniejące ciągi komunikacyjne między kawiarnią, a „łaźnią”, a także między „łaźnią”, a placem. Ażurowa elewacja pokryta jest perforowanymi panelami stalowymi, inspirowanymi elewacją kawiarni, co sugerować ma, że kubatura jest jej przedłużeniem. Dodatkowym atutem zastosowania takiej elewacji jest możliwość wykorzystania jej w pokazach wizualnych,co jest zgodne z pierwotnym, niezrealizowanym pomysłem pracowni Nizio Design, przygotowującej projekt rewitalizacji.

Praca konkursowa
patroni