Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

502049

Opis pracy

WE WSZYSTKICH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ MIASTACH CORAZ CZĘŚCIEJ POJAWIAJĄ SIĘ PASIEKI. WIĄŻE SIĘ TO Z TYM ŻEPOPULACJA PSZCZÓŁ CIĄGLE SIĘ ZMNIEJSZA, DLATEGOLUDZIE MUSZĄ ZACZĄĆ DBAĆ O TE OWADY. PSZCZOŁAW MIEŚCIE CZUJE SIĘ BARDZO DOBRZE. MOŻNA POKUSIĆSIĘ O STWIERDZENIE ŻE NAWET LEPIEJ NIŻ NA WSIACH, GDZIEROŚLINY KTÓRYMI SIĘ ŻYWIĄ SĄ CZĘSTO ZPRYSKIWANESZKODLIWYMI DLA NICH SUBSTANCJAMI. PROJEKT MIEJSKI ULMA NA CELU WPROWADZENIE PSZCZÓŁ W PRZESTRZEŃ MIASTA I NASZEGO ŻYCIA CODZIENNEGO, PRZEZ STWORZENIE NA DACHU BUDYNKU “MATEJKI 8” PASIEKI, WRAZ Z ORANŻERIĄ W KTÓREJ MIAŁABY ZNAJDOWAĆ SIĘ HERBACIARNIA BĘDĄCA CZĘŚCIĄ WSPÓLNĄ HOTELU.WYTWARZANY PRZEZ PASIEKĘ MIÓD MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY PO CZĘŚCI W HOTELOWEJ KUCHNI JAK I W HERBACIARNI. CAŁOŚĆ PROJEKTU MA NA UWADZEPRZEDE WSZYSTKIM DOBRO PSZCZÓŁ. WYBRANA LOKALIZACJA JEST BOGATA W RÓŻNORODNĄ ROŚLINNOŚĆ. ODLEGŁOŚĆ POMARAŃCZARNI OD ULI, UMIEJSCOWIENIE ICH NA POSTUMENCIE ORAZ KOLORYSTYKA OTOCZENIA, MAJĄ SPRAWIĆ ŻE OWAD BĘDZIE CZUŁ SIĘ BEZPIECZNIE PRZEZ CO NIE BĘDZIE STWARZAŁ ZAGROŻENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH HERBACIARNIE I POZWOLI NA ŚWIETNĄ WSPÓŁPRACĘ PASIEKI Z BUDYNKIEM

Praca konkursowa
patroni