Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Jacek  Grunt-Mejer

Jacek Grunt-Mejer

Warszawa
Pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji. Obronił pracę magisterską na psychologi na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych. Zajmuje się jakością i bezpieczeństwem przestrzeni publicznej oraz zrównoważonym transportem. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem SWPS, Szkołą Główną Handlową, Sejmem RP, NIK. Członek AltaGO, międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się transportem. Autor i współautor wielu specjalistycznych analiz, raportów i opracowań, a także popularyzator wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i ruchu drogowego. Prowadzi blog Strefa Piesza.
Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski, 2010, mgr
Obecna praktyka zawodowa:
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji
  • Uniwersytet SWPS, Wykładowca
Wybrane realizacje:
  • brak danych
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2013-2015
Nagrody i wyróżnienia
  • brak danych
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • brak danych
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji. Psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, autor bloga „Strefa Piesza”, ekspert zajmujący się zrównoważonym transportem, przestrzenią publiczną oraz bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, Sejmem, Ministerstwem Rozwoju i Infrastruktury.

ORGANIZATOR