Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Sylwia Widzisz-Pronobis

Sylwia Widzisz-Pronobis

Bytom
Architektka i urbanistka, animatorka kultury współprowadzi firmę Pronobis Studio, której specjalnością jest projektowanie partycypacyjne. Prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, działań rewitalizacyjnych w całej Polsce. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i środowiskiem senioralnym, które zdobyła uczestnicząc w projektach: Klub Klopszanga (WSZA Bytom), Zoom na Rady Seniorów i Zoom na UTW (TIT ę). Główna koordynatorka wydarzenia Re.Bytom-Rewitalizacja z mieszkańcami wraz z Konferencją naukową. Wykorzystuje animację kultury i psychologię do kształtowania obywatelskich postaw na rzecz wspólnego dobra przestrzeni publicznej. Angażuje grupy wielopokoleniowe kierując się zasadą, że dotknięcie problemu uświadamia potrzeby dużo mocniej niż słuchanie o tym co powinno się robić. Organizatorka V Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu.
Edukacja
  • Politechnika Śląska, 2010, mgr inż. arch.
Obecna praktyka zawodowa:
  • Pronobis Studio, architekt prowadzący, ekspert w/s partycypacji
Wybrane realizacje:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. ul. Hutniczej, Bytom
  • Zagospodarowanie placu miejskiego , ul. Plac Nieznanego Żołnierza KWADRAT, Gorzów
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • brak, 0000-0000
Nagrody i wyróżnienia
  • brak danych
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • Diagnoza podobszaru rewitalizacji w Bytomiu., 2016
  • Konsultacje społeczne w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Kartuzach , 2017
  • Projekty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, 2018
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Jestem architektką, dla której architektura to dialog i współpraca. Architektura dla mnie ma moc animowania społeczności, a samo tworzenie architektury jest związane z odpowiedzialnością społeczną. Spełniając się jako architektka jestem animatorką, facylitatorką, trenerką, ekspertką, nauczycielką, aby angażować różne środowiska do dyskusji o przestrzeni publicznej.

ORGANIZATOR