Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Łukasz Pancewicz

Łukasz Pancewicz

Gdańsk
Urbanista i nauczyciel akademicki. W swojej działalności zajmuje się problematyką partycypacji i odnowy miast. Łączy w niej doświadczenie pracy dla podmiotów prywatnych oraz samorządów. Doradza w zakresie realizacji i wdrażania dużych projektów urbanistycznych. W działalności dydaktycznej skupia się na uczeniu pracy zespołowej. Zaangażowany w działalność społeczną w ramach Kongresu Ruchów Miejskich. Członek TUP i ISOCARP.
Edukacja
 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 2002, mgr inż. arch.
 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 2013, dr inż. arch.
Obecna praktyka zawodowa:
 • A2P2 Architecture & Planning, dyrektor / urbanista
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, adiunkt
Wybrane realizacje:
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - członek zespołu, ul. Łódź, Łódź
 • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starachowice - ekspert urbanista, ul. Starachowice, Starachowice
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 2013-2016
 • wolny strzelec, 2009-2011
 • RPS Planning and Environment , 2006-2009
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda za koncepcję zagospodarowania terenów Stoczni Cesarskiej w Gdańsku (jako A2P2 w konsorcjum z Henning Larsen i BBGK), 2018
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
 • brak danych
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Jestem urbanistą w firmie A2P2. W swojej praktyce koncentruję się na budowaniu współpracy między różnymi stronami projektów, często na ich wczesnym etapie. Działam w zespołach interdyscyplinarnych, moimi partnerami często są niearchitekci. Zajmuję się procesami partycypacyjnymi, projektowaniem i działaniami w skali miejskiej. Łączę pracę zawodową z dydaktyczną.

ORGANIZATOR