Success Stories include a student workshop organized by “Architektura-murator” monthly magazine and the International Cultural Centre in Cracow, which will be conducted from 12 to 17 September 2016 during the 15th Biennale of Architecture in Venice. The workshop will involve a survey in all the national pavilions and gathering information about the architecture in each country. The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków. The workshop will allow Polish students to gain unique experience in international cooperation and a broad knowledge of the major challenges of modern architecture in the world. In addition, Poland will be shown as a state that unites different countries and initiatives and acts for the common good.

 

Udane Przedsięwzięcia to warsztaty studenckie organizowane przez miesięcznik „Architektura-murator” oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odbędą się w dniach 12-17 września 2016r., podczas 15-tego Biennale Architektury w Wenecji. Warsztaty polegać będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie. Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY]

1

19

Success Stories

At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.

Summarising report / Raport podsumowujący [PDF]

12

15

Summarising report / Raport podsumowujący [PDF]

Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia

Summarising conference in Kraków [VIDEO]

12

15

Summarising conference in Kraków [VIDEO]
play

Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.

Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie

12

2

Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie

Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Summary of the workshop

11

16

Summary of the workshop

Tommorrow at the headquaters of the International Culture Centre in Krakow will take place conference summarising our workshop.

Workshop - behind the scenes! [VIDEO]

10

8

Workshop - behind the scenes! [VIDEO]
play

The workshop has finished three weeks ago but we haven't stopped working on project! The results of our work will be presented on a summarising conference on 17th November at the headquarters of International Cultural Centre in Kraków.

Time-lapse from the third day of workshop [WIDEO]

9

14

Time-lapse from the third day of workshop [WIDEO]

See the time-lapse from the evening discussion during in which we were working on drawing conclusions for final presentation.

Two days of workshop are behind us! [VIDEO]

9

14

Two days of workshop are behind us! [VIDEO]

Watch a short video from the first two days of workshop!

Success stories workshop [DAY2]

9

13

Success Stories

Relation from the second day of workshop.

Success Stories workshop has alreday started! [DAY 1]

9

12

Success Stories

We present a short photo-relation from the first day of the workshop.