ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lofty Platinum, budynek mieszkalno-usługowy Brama Wrocławska - dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: Poznań, ul. Umultowska 87
Autor: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, mgr inż. arch. Jerzy Gurawski
Współpraca: architekci: Przemysław Cieślak, Szymon Wytykowski, Daria Tarara, Paweł Kuczma
Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Powierzchnia działki: 22000m²
Powierzchnia użytkowa: 6200 m²
Kubatura: 54564 m³
Projekt: 1998 – 1999
Realizacja: 2001
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Brama Wrocławska - dwa budynki mieszkalne wielorodzinne Lofty Platinum, budynek mieszkalno-usługowy