ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
BRAMA ZACHODNIA TERMINAL WEJŚCOWY
CENTRUM KONGRESOWE Aula Dydaktyczno-Widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

BRAMA ZACHODNIA TERMINAL WEJŚCOWY
Adres: KIELCE, UL. ZAKŁADOWA 1
Autor: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ARCHITEKT BARBARA ŚREDNIAWA/ BARBARA i PIOTR ŚREDNIAWA
Współpraca: arch. Sylwia Kubaczka arch. Adam Przybyła
Inwestor: TARGI KIELCE SA
Powierzchnia działki: 6459m²
Powierzchnia użytkowa: 688 m²
Kubatura: 9660 m³
Projekt: 2011 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski:

Brama Zachodnia – Terminal Wejściowy jest ostatnim zrealizowanym elementem rozbudowy terenów targowych Targów Kielce i stanowi nowe otwarcie głównej osi założenia targowego, które dzięki zrealizowanym w okresie 2010-2013 inwestycjom drogowym stało się dostępne dla zwiedzających także od strony zachodniej. Brama jest również istotnym, nowym elementem identyfikacyjnym Targów Kielce dla nowopowstałej, zachodniej ekspozycji widokowej. Specyfika funkcji, niewielki powierzchniowo program użytkowy oraz znaczenie przestrzenne bramy jako obiektu zamykającego główną oś założenia urbanistycznego targów i zarazem jako elementu identyfikacji przestrzennej terenów targowych wymagały zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających jednoprzestrzenność obiektu , dużą kubaturę i wyrazistość przestrzenną oraz zastosowania stylistyki spójnej z pozostałymi zrealizowanymi obiektami (Hala E, Centrum Kongresowe). Stąd zastosowanie jako głównego tworzywa budynku konstrukcji stalowej z lekką obudową. Struktura konstrukcyjna Bramy Zachodniej składa się z trzech oddylatowanych segmentów: 2 zewnętrznych zadaszeń, oraz 1 segmentu korpusu. Potężne zadaszenia z obu stron bramy podparte gałęziowymi słupami, pełnią rolę otwartej przestrzeni recepcyjnej z obu stron wejścia , akcentując typowo tranzytowy charakter obiektu i jego funkcję otwierająco- zamykającą główną oś założenia urbanistycznego targów. Podobnie jak w zrealizowanej w 2010r Hali E, założono że wyraz architektoniczny wnętrza terminala wykreowany zostanie wyeksponowaną konstrukcją stalową, a detal architektoniczny będzie jedynie detalem węzłów i połączeń elementów konstrukcji bez odwoływania się do jakiejkolwiek estetyki czy stylistyki. W ramach tak zdefiniowanej reguły przyjęto również zasadę, że detal ten będzie miał jak to określono „walor edukacyjny”, nieomal ilustrując sposób przekazywania sił reakcji i obciążeń w konstrukcji stalowej. Konsekwentne zrealizowanie tych postulatów było najtrudniejszym wyzwaniem zarówno dla architektów jak i konstruktorów na etapie projektowania obiektu. Zasadniczy układ konstrukcyjny korpusu stanowią łukowe poprzeczne dwuprzegubowe spawane blachownicowe ramy stalowe ze ściągami, o rozpiętości 14,60 m, w rozstawie co 6m, o wysokości 650 mm. Blachownice za pomocą łożysk oparte zostały na mostowej skrzynkowej spawanej belce stalowej o wysokości 750 mm.z jednej strony oraz na słupach gałęziowych w rozstawie 12,0 m od strony elewacji przeszklonej. Technologiczny, industrialny wyraz obiektu, wspomagają para-przemysłowe materiały zastosowane na elewacjach i we wnętrzach obiektu. Dobór materiałów, uwzględnia parametry akustyczne konieczne ze względu na likwidację pogłosu a także ich trwałość i możliwość szybkiej wymiany, ze względu na wyjątkowo „dewastacyjny” charakter użytkowania obiektu. Jednolita kolorystyka obiektu o naturalnej metalicznej srebrnej barwie, rozłamana została akcentami w ostrym czerwonym kolorze, akcentującym istotne elementy funkcjonalne. Problem nasłonecznienia oraz ostrego światłocienia został rozwiązany poprzez drukowany raster na szkle świetlików oraz miejscowo zastosowane żaluzje stałe.

Aula Dydaktyczno-Widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku CENTRUM KONGRESOWE Lista zgłoszeń