ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Muzeum Warszawskiej Pragi
PAWILON WIELOFUNKCYJNY DĘBOWIEC CENTRUM Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie

Muzeum Warszawskiej Pragi
Adres: Warszawa, ulica Targowa 50/52
Autor: Pas Projekt Archi Studio/ Małgorzata Golenko, Sławomir Golenko
Inwestor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Powierzchnia działki: 1700m²
Powierzchnia użytkowa: 3500 m²
Kubatura: 14000 m³
Projekt: 2008 – 2009
Realizacja: 2014
Opis autorski: Muzeum Warszawskiej Pragi powstało w oparciu o niewielki zespół zabytkowych kamienic miejskich, tuż obok jednego z najbardziej charakterystycznych dla dzielnicy obszarów tj. Bazaru Różyckich. Pretekstem do podjęcia działań mających na celu wyeksponowanie historycznej zabudowy i wzbogacenie jej o nowe funkcje, były zachowane w oficynie polichromie. W drodze wielu konsultacji opracowano program muzeum, które mogłoby funkcjonować na tym obszarze, jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W efekcie trzy zabytkowe kamienice frontowe poddane gruntownej przebudowie spełniają zasadniczą funkcje obiektu- tj. wystawienniczą, podobnie jak oficyna położona w głębi podwórza. Natomiast nowy obiekt, wybudowany w granicy z bazarem, pełni funkcje administracyjno -konferencyjne. Całość łączą piwnice, które w przypadku części zabytkowych zostały znacznie pogłębione i poddane licznym zabiegom konserwatorskim. Z kolei wewnętrzny dziedziniec nawiązuje do historycznego układu kamienic sprzed przebudowy, zarówno nawierzchnią jak i centralnie zasadzonym drzewem, wzbogacając jednocześnie możliwości wystawiennicze całego zespołu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie PAWILON WIELOFUNKCYJNY DĘBOWIEC CENTRUM Lista zgłoszeń