ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Plac Targowy w Mszanie Dolnej
ZESPÓŁ BUDYNKOW MIESZKALNYCH "OSIEDLE INNOVA" - V "APARTAMENTY WIŚNIOWA"

Plac Targowy w Mszanie Dolnej
Adres: Mszana Dolna, ul. Władysława Orkana
Autor: eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec / Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki
Współpraca: Paulina Nosalska (zieleń), Janusz Krzykawski (konstrukcja), Agnieszka Buczek i Sebastian Ejmocki (drogi)
Inwestor: Gmina Miasto Mszana Dolna
Powierzchnia działki: 4607m²
Projekt: 2012 – 2013
Realizacja: 2013
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
Opis autorski:

Handel to fundament miasta. Plac targowy w Mszanie Dolnej jest próbą zbudowania na tym fundamencie przestrzeni publicznej, która będzie atrakcyjna zarówno w czasie handlu, jak i w czasie kiedy nie będzie w niej prowadzony. Wiaty i stragany formują wewnętrzny plac i odchodzące od niego ulice. Przestrzeń ma dominantę w postaci pylonu z zegarem, który stanowi również znak targowiska widziany z zewnątrz. Zgodnie z tradycją możliwości sprzedaży są różnorodne. Można handlować pod wiatami na stołach, ze straganów, na stołach pod gołym niebem, także na ławkach i z ziemi. Przebudowane targowisko ma również szalety, miejsca czerpania wody, ławki i zieleń. W małym mieście ważne jest zachowanie właściwej skali wyznaczonej przez pojedynczy stragan. Dwie wiaty, niezbędne dla użytkownika, a kilkukrotnie większe od straganów, zostały przekryte dachami o geometrii tarczownicy, która jest skuteczna konstrukcyjnie i ma krawędź nawiązującą do niewielkich dachów pojedynczych stoisk handlowych. Dzięki temu uniknięto efektu zaburzenia skali, który zniszczyłby kameralny charakter zabudowy. Z inspiracji inwestora jako motyw przewodni w skali detalu pojawia się fragment parzenicy charakterystycznej dla regionu. Jest ona przetransponowana na współczesną formę geometryczną i użyta jako ornament na straganach, oznakowaniu, stojakach rowerowych, trejażach, pylonie.

"APARTAMENTY WIŚNIOWA" ZESPÓŁ BUDYNKOW MIESZKALNYCH "OSIEDLE INNOVA" - V Lista zgłoszeń