ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Ratusz- Zduńskowolskie Centrum Integracji
Nadwiślański Szlak Rowerowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe w Chotomowie, Szkoła Podstawowa, etap I

Ratusz- Zduńskowolskie Centrum Integracji
Adres: Plac Wolności 1, Zduńska Wola
Autor: 90 Architekci s.c. Piotr Czarnecki, arch. Piotr Czarnecki, arch. Katarzyna Przyłuska
Współpraca: Mateusz Willmann, arch. Łukasz Katarzyński, arch.Michał Grotek, arch.Arkadiusz Janowicz, arch.Maciej Raimann, arch.Cezary Kępka
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Powierzchnia działki: 12169m²
Powierzchnia użytkowa: 4675 m²
Kubatura: 24716 m³
Projekt: 2010 – 2011
Realizacja: 2014
Opis autorski: Zduńska Wola jest jednym z wielu miast w Polsce, które po latach stagnacji dzięki nowym inwestycjom publicznym ma szansę na „nowy początek”. Budowa ratusza wraz ze Zduńskowolskim Centrum Integracji stanowi element rewitalizacji dawnego rynku, obecnie placu Wolności. Jego centralną część do II wojny światowej zajmował budynek sukiennic, zwany ratuszem, który został zniszczony przez Niemców. Nowy obiekt jest odbudową przedwojennego we współczesnej formie oraz nowej, zmienionej funkcji. Zarządza nim Miejski Dom Kultury. Budynek, wyposażony w dwie sale widowiskowe, świetlice środowiskowe, sale zajęć tanecznych, plastycznych i terapeutycznych, stanowić ma centrum kulturalne nie tylko dla mieszkańców Zduńskiej Woli. Podstawowym wyzwaniem podczas projektowania było pogodzenie bogatej funkcji kulturalno-widowiskowej z gabarytami, proporcjami i artykulacją przedwojennego gmachu. Historyczny ratusz charakteryzował się niezwykle modularnym, klasycznym układem, z czterema prostopadłymi osiami głównych bram wjazdowych i dominantą w postaci wieży nad jedną z nich. Zewnętrzna forma nowego budynku również jest ściśle modularna, podporządkowana symetrii, natomiast wnętrze zbudowano w oparciu o cztery podstawowe grupy pomieszczeń, skupione wokół centralnej sali widowiskowej. Nowy obiekt osadzony we współczesnym parku ma stanowić o ciągłości historycznej miasta.

Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe w Chotomowie, Szkoła Podstawowa, etap I Nadwiślański Szlak Rowerowy Lista zgłoszeń