Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

560914

Opis pracy

Projekt nadbudowy Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT przy ul. Piastów 50 w Szczecinie. Głównym założeniem projektu jest rozszerzenie funkcji istniejącego budynku o nowe miejsca pracy i odpoczynku. Stary gmach nie jest przystosowany, aby spełnić wszystkie wymagania dzisiejszych studentów. Student WBiA często nosi ze sobą swój laptop, niestety na wydziale brakuje miejsc gdzie mógłby swobodnie popracować, pouczyć się i odpocząć między zajęciami. Budynek posiada dwa dziedzińce wewnętrzne, które niestety są niechętnie odwiedzane przez studentów, z powodu niefunkcjonalnego zagospodarowania oraz stale panującego tam cienia, przeciągu i chłodu. Ilekroć ktoś wychodzi na dziedziniec, wzbudza niemałe zainteresowanie osób, których okna wychodzą na ten obszar. Taka osoba czuje się stale obserwowana. Z kolei dach to miejsce wolne od tego uczucia, to jego użytkownik może obserwować innych. Dach pozwala nam na podziwianie wszystkiego z góry, zarówno odległych rzeczy, jak i bliskich. Obecnie z dachu WBiA widać niewiele. Otaczająca budynek zabudowa kwartałowa jest niemal równej wysokości. Nowa nadbudówka ma na celu wynieść użytkownika dwie kondygnację wyżej, przez co swobodnie zobaczy on to, czego nie widzą inni. Widok panoramiczny jest niesamowity, możemy zobaczyć zarówno część dawnego Szczecina, Podzamcze, wieże kościołów, zarys Zamku Książąt Pomorskich, jak i nowsze osiedla. Przestrzenią, która znajduje się najbliżej jest pobliski park. W projekcie nadbudowy jest on bardzo istotny. Celem projektu jest wciągnięcie zieleni miejskiej do wnętrza budynku, tak by studenci mogli korzystać z niego bez przerwy. Obecnie widok z budynku na park ma zaledwie kilka sal wykładowych oraz toalety, pokoje wykładowców i pomieszczenia administracji. Nowa część dachu pozwoli stworzyć przyjazne miejsce dla studentów. Obecny budynek był wielokrotnie rozbudowywany. Kolejne rozbudowy wzbogaciły go o nowe funkcje, które dodawane były w miarę potrzeb. Nadbudowa ma być jednocześnie odpowiedzią na brak miejsc wspólnych dla studentów i chęcią zaadaptowania zieleni do środka budynku.

Praca konkursowa
patroni