Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

791584

Opis pracy

Ideą projektu jest chęć integracji mieszkańców oraz zapewnienia im dodatkowych funkcji. Powstał więc, pomysł połączenia poddaszy i opracowania kwartału. Od strony podwórka, ulokowano ogródki miejskie, a od strony ulicy zakomponowano zieleń ozdobną. Centrum stanowi ścieżka-wstęga oplatająca całość założenia oddzielająca ogródki od części rekreacyjnej. Rozebrano zadaszenie budynku, ale pozostawiono konstrukcję dachową. Geometria wycięć została podkreślona neonami. Całość została stężona strunami stalowymi. Fasady kamienicy były zwieńczone ścianami szczytowymi, które usunięto i zastąpiono neonami. Są one elementem spajającym przestrzeń dachu z ulicą- nawiązują do pierwotnego kształtu szczytów jednocześnie prowadzą dialog z neonami użytymi nad przestrzenią rekreacyjną.

Praca konkursowa
patroni