Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

354779

Opis pracy

Celem tej pracy jest wykonanie koncepcji projektowej adaptacji poddasza wrocławskiej kolegiaty. Wątek jest specyficzny i wymaga indywidualnego podejścia, głównie ze względu na to że kościół to miejsce kultu religijnego. Temat należało więc potraktować z powagą. Poddasze jest integralną częścią kościoła, jednak stanowi zagadkę dla zwiedzających, ponieważ rzadko spotyka się użytkowe poddasze kościołów, a ponadto budynek sakralny sam w sobie przez wieki budził respekt i miał wzbudzać podziw wiernych. Koncepcja adaptacji poddasza bezpośrednio wynika z funkcji całego obiektu.

Praca konkursowa
patroni