Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Maciej Kowalczyk

Maciej Kowalczyk

WARSZAWA
Absolwent WAPW oraz ETH Zurich gdzie studiował u prof. Dietmara Eberle (MAS ETH Housing). Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich pracowniach architektonicznych. Od 2010 r. wspólnik w biurze 22ARCHITEKCI sp. z o.o. Współautor nagradzanych projektów konkursowych. Do ostatnich realizacji pracowni należą: budynek biurowy PuntoMila przy ul. Puławskiej w Warszawie, zespół mieszkaniowy przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie (osiedle Fi). Od 2006 r. zaangażowany w działalność OW SARP, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa i sędziego konkursowego SARP. W latach 2013-2015 główny organizator serii polsko-szwajcarskich warsztatów Urban Laboratory. Od 2016 r. członek grupy roboczej Architects’ Council of Europe zajmującej się konkursami architektonicznymi i zamówieniami publicznymi. Od 2017 r. doktorant na WAPW, gdzie prowadzi m.in zajęcia z Teorii i Praktyki Projektowania Architektonicznego.
Edukacja
 • WAPW, 2006, mgr inż. arch.
 • ETH Zurich, 2010, MAS ETH Housing
Obecna praktyka zawodowa:
 • 22ARCHITEKCI, Wspólnik, członek zarządu
Wybrane realizacje:
 • Osiedle FI, ul. Rzemieślnicza, Kraków
 • Budynek Biurowy Punto Mila, ul. Puławska , Warszawa
 • Budynek mieszkaniowy przy ul. Goworowskiej, ul. Goworowska, Warszawa
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
 • BPBO S.A. , 2005-2009
Nagrody i wyróżnienia
 • I nagroda w konkursie na Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu, 2012
 • I nagroda w konkursie na zespół mieszkaniowy Nowy Nikiszowiec, 2017
 • I nagorda w konkursie na osiedle modelowe Nowe Jeziorki w Warszawie, 2018
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
 • wiceprezes OW SARP , 2012
 • Rada Architektów Europy ACE-CAE - grupa robocza ds. konkursów architektonicznych i zamówień publicznych, 2016
 • Doktorant WAPW, 2017
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Jestem architektem.

ORGANIZATOR