Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Artur Filip

Artur Filip

Warszawa
architekt i urbanista zajmujący się badaniem i wdrażaniem form międzysektorowego zarządzania projektami miejskimi. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Edukacja
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2017, doktor inżynier architekt
Obecna praktyka zawodowa:
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, wykładowca
  • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, koordynator projektu Lokalni Gospodarze Placu
Wybrane realizacje:
  • brak danych
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • Pratt Center for Community Development, 2015-2016
Nagrody i wyróżnienia
  • brak danych
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • W czyich rękach? Lokalni gospodarze i postulat hybrydowego współzarządzania placem Defilad, [w:] Kto odzyska plac Defilad?, red. Tomasz Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2017
  • Miejska liniowość jako wyzwanie, [w:] Skarpa Warszawska, Fundacja Culture Shock, Warszawa, 2015
  • Miasto jako struktura sieci współzależnych, [w:] „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 217, Zarządzanie 2015 (1), 2015
ORGANIZATOR