Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Jakub Heciak

Jakub Heciak

Kielce
Jakub Heciak studiował w ENSA w Strasbourgu, ENSA Paris-Belleville oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie w 2007 roku obronił dyplom. Równolegle prowadzi działalności naukową, która koncentruje się wokół problematyki badań jakościowych w środowisku zbudowanym, budownictwa dostępnego oraz nauczaniu ukierunkowanym na praktykę. W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. "Jakość środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej. Studia przypadków". Od 2011 roku jest nauczycielem akademickim w Politechnice Świętokrzyskiej, a od 2016 roku współpracuje z instytutem ETH-Wohnoforum ETH-CASE w ETH Zurych, gdzie odbył staż podoktorski. Doświadczenie architekta zdobywał od 2003 roku pracując w polskich oraz francuskich biurach architektonicznych. Od 2010 roku prowadzi autorską pracownię projektową (Jakub Heciak Architekt).
Edukacja
 • Politechnika Krakowska, 2007, mgr inż. arch.
 • Politechnika Krakowska, 2015, dr inż. arch.
Obecna praktyka zawodowa:
 • Jakub Heciak Architekt, właściciel
 • Politechnika Świętokrzyska, wcześniej asystent, obecnie adiunkt
Wybrane realizacje:
 • brak danych
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
 • Artchitecture, 2008-2008
 • MW Projekt, 2008-2009
 • ETH Zurich, ETH-Wohnforum ETH-Case, 2016-2016
Nagrody i wyróżnienia
 • 1 NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ I WIDOKOWEJ FRAGMENTU TERENU PO WSCHODNIEJ STRONIE DOLINY SILNICY -"PARK WODNY" W KIELCACH, 2016
 • 1 NAGRODA W KONKURSIE REALIZACYJNYM NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA ALEI MARII DĄBROWSKIEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI TERENAMI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W KOMOROWIE, 2017
 • 2 NAGRODA W KONKURSIE ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNYM NA ZAGOSPODAROWANIE ULICY BODZENTYŃSKIEJ W KIELCACH, 2018
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
 • Inicjatywy społeczne w kształtowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych, Problemy rozwoju miast- Kwartalnik Naukowy, Warszawa, 2013
 • Let’s make park ourselves - 53° IFLA World Congress TASTING THE LANDSCAPE, 2016
ORGANIZATOR