Architektura MuratorStudenci

Projekty studenckie

Przedstawiam modelową koncepcję, w której blok poddaję eksperymentalnemu procesowi anihilacji. Celem projektu jest stopniowy zanik wielkiej płyty w celu uniknięcia drastycznych wysiedleń związanych z jej złym stanem oraz humanizacja poprzez zmniejszenie gęstości zaludnienia i anonimowości osiedli.
Projekt obiektu nieszkodliwego dla środowiska, oczyszczającego powietrze, wspierającego ochronę ludzi oraz ich otoczenia.
Projekt jest odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy panujący w największych miastach Australii. Kryzys spowodowany gwałtownym napływem nowych mieszkańców i brakiem odpowiedniej ilości terenów budowlanych. Wpływa to na szybko rosnące ceny działek, a to przekłada się na bardzo wysokie ceny mieszkań.
Projekt zakładał rozwiązanie problemu mieszkaniowego Syryjczyków, którzy po wojnie mieliby wrócić do swoich zdegradowanych miast. Przedstawione rozwiązanie przewiduje zaangażowanie właśnie tych ludzi w odbudowę swoich domów.
Galeria sztuki Print.cube jest efektem pracy dwuosobowego, polsko-łotewskiego zespołu podczas programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technicznym w Walencji. Autorzy: Paweł Balcer, Viesturs Balodis.
Idea „miasta ogrodu” jest wciąż jednym z rozwiązań rozpraszającej się, często chaotycznej zabudowy miejskiej. Jedną z podstawowych zasad jest połączenie cech miasta oraz wsi. Model urbanistyczny powinien tworzyć harmonijną całość powiązaną z istniejącym na danym terenie krajobrazem.
Projekt Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku porusza problem kształtowania ważnych obiektów publicznych w odniesieniu do kontekstu szerszego niż tylko granice działki. Takie spojrzenie umożliwia równoważenie inwestycji od skali miasta po konkretne systemy w budynku.
Budynek współdzieli funkcję usługową (sklep), edukacyjną, produkcyjną (winiarnia), mieszkalną.
Projekt adaptacji Klasztoru Karmelitów Bosych ma na celu opracowanie nowej koncepcji wykorzystania pozostałości po dwóch budynkach znajdujących się w części wejściowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z projektem ogrodu. Zamysłem projektu było stworzenie miejsca odnowy ciała, ducha oraz umysłu
Uczelnia: Politechnika Poznańska
O mnie: Stypendystka Rektora Politechniki Poznańskiej, uczestnik między innymi warsztatów architektonicznych: „Nowa Wspólna Wilda”, „Success Stories”, oraz organizowanych od 2012 roku w trakcie targów „Arena Design” czy „Gdynia Design Days”. Szuka reguł w zmianach jakie obserwuje oraz inspiracji w ludziach z pasją, których spotyka.
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
O mnie: Studentka Architektury na Wydziale Politechniki Wrocławskiej. Od szkoły podstawowej zaangażowana w wolontariaty i życie społeczne. Uwielbia prowadzić projekty i koordynować wydarzenia takie jak na przykład Dzień Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Brała udział w organizacji między innymi DiverCity3 i DoFy. Czynnie działa w Samorządzie Studenckim oraz kołach naukowych swojej uczelni. Reprezentuje Studentów w Radzie Wydziału, jest członkiem Kolegium Senatorów Studenckich, gdzie wspólnie z innymi studentami decyduje o rozwoju uczelni i podejmuje nowe inicjatywy dla studentów. Na co dzień stara się udoskonalać w pracy zawodowej, rozwijać pasje oraz podejmować nowe wyzwania.
KONKURS STUDENCKI ARCHITEKTURY-MURATOR
konkurs studencki