Contact the editors of "Architektura-murator" monthly, co-organizer of the Successful Stories workshop / Kontakt z redakcją miesięcznika „Architektura-murator”, współorganizatorem warsztatów Udane Przedsięwzięcia:

Beata Tylec

Beata Tylec

22 590-51-82

„Architektura-murator”

ul. Dęblińska 6

04-187 Warszawa

Applications to participate in the Workshop should be sent only by e-mail to: / Zgłoszenie do udziału w Warsztatach należy przesłać wyłącznie on-line na adres e-mail: success-stories@grupazpr.pl