Andrzejewski

Jakub Andrzejewski

Student

I was born in 1995 in Warsaw. In October 2014 I started studying Architecture and Urban Planning at Warsaw Academy of Technology. In my spare time Im doing architecture competitions. Im also active member of Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury and inicjatywa Teraz.


Urodziłem się w 1995 roku w Warszawie. Od października 2014 jestem studentem Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. W czasie wolnym robię konkursy architektoniczne, oraz działam w inicjatywie Teraz. Jestem też członkiem Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

Brzuska

Magdalena Brzuska

Student

Nazywam się Magdalena Brzuska i jestem studentką studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Poza uczelnią współpracuję z różnorodnymi organizacjami, w których spełniam się zarówno twórczo jak i naukowo. W wolnym czasie zajmuję się projektowaniem usług oraz grafiką użytkową.

 

My name is Magdalena Brzuska and I am student of Architecture Faculty at Silesian University of Technology. Besides the university I cooperate with various organizations, where I can use my creativity as well as my knowledge. In spare time I play with user experience and graphic design.

Chimczak

Przemysław Chimczak

Student

Architect, co-founder of BLOKBLOG think-tank. Graduate of architecture at Wroclaw University of Technology and Politecnico di Milano, currently studying architecture at Warsaw University of Technology. Graduate of project management at Warsaw School of Economics. Author of “Masterplan 60+”, “Area Wyspa Słodowa” and many publications in professional press. Winner of competitions in Poland and abroad.


Architekt, współzałożyciel think-tanku BLOKBLOG. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Politecnico di Milano oraz zarządzania projektami SGH. Obecnie student architektury na Politechnice Warszawskiej. Autor „Masterplanu 60+”, „Obszaru Wyspa słodowa” oraz licznych publikacji w prasie branżowej. Laureat konkursów w Polsce i za granicą.

Chromiec

Agnieszka Chromiec

Student

Student of Architecture at Gdańsk University of Technology, auditor at Gdańsk Academy of Fine Arts in Urban Interior Design Studio, member of Grupa Gdyby – design collective. Fascinated with the influence of architecture on personal experience and quality of urban life. Relentlessly seeking for inspiration in limits of reality.


Studentka Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wolny słuchacz na w Pracowni Wnętrz Miejskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, członek Grupy Gdyby. Zafascynowana wpływem architektury na osobiste doświadczenie człowieka, oraz jakość życia miejskiego. Nieustannie poszukuje inspiracji w ograniczeniach rzeczywistości.


Gajowiec

Anna Gajowiec

Student

Architect and graphic designer, student of Silesian University of Technology. National Contact for Poland at international workshops Meeting of Design Students. Engaged in graphic identity of OSSA Katowice 2014. Big fan of floating and modular architecture.


Projektant i grafik,studentka politechniki Śląskiej. National Contact dla Polski w ramach międzynarodowych warsztatów projektowych Meeting of Design Students. Zaangażowana w wizualną oprawę OSSY Katowice 2014. Entuzjastka architektury nawodnej i modułowej.


Girek

Bartosz Gutek Girek

Student

Student of fifth year of Architecture at Cracow University of Technology. Scholar of Politecnico di Milano and Universidade da Beira Interior in Portugal. Practiced at Dominique Perrault Architecture, NL Architect, BudCud, CH+ architekci. Participant of many students workshops (OSSA, Architektour).

 

Student piątego roku Architektury na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta na Politecnico di Milano, oraz Universidade da Beira Interior w Portugalii. Pracował w Dominique Perrault Architecture, NL Architects, BudCud, CH+ architekci. Uczestnik wielu warsztatów studenckich (OSSA, Architektoru).

Koźluk

Magda Koźluk

Student

Studied at Faculty of Architecture,Warsaw University of Technology and Hochschule Munich. Member of Scientific Circle of Sociology, Psychology, Anthropology of the City. She is practicing in one of the Warsaw architectural offices. She is interested in cinematography and global education issues.


Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Szkole Technicznej w Monachium. Jest członkinią Koła Naukowego Socjologii, Psychologii i Antropologii Miasta. Praktykuje w jednym ze stołecznych biur architektonicznych. Interesuje się filmem i zagadnieniami związanym z edukacją globalną.

Krzemień

Grzegorz Krzemień

Student

Student of the 5th year at the Faculty of Architecture at the Kielce University of Technology. Participant of many workshops connected with architecture and design (like OSSA and Architektour). Organizer of the “1m3 Architectural Workshops 2016” in Kielce city. Finalist of the “Citterio i Ty” and “wnętrze.Światło.cień“ competitions. In my projects I am mostly concentrated on object – user/participant relations. Developing my projects I am trying to use various ways of presentation my ideas, like physical and 3D models, coding, parametric design and full-size prototypes.


Student V roku Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczestnik wielu warsztatów i inicjatyw  związanych z architekturą i designem (OSSA i Architektour). Organizator Warsztatów Architektonicznych 1m3 2016. Finalista konkursu „Citterio i Ty” organizowany przez firmę Hansgrohe oraz laureat konkursu wnętrze.Światło.cień. W swoich projektach zwracam szczególną uwagę na relację obiekt- użytkownik. Staram się nie ograniczać w formach wyrazu korzystając z modeli rzeczywistych, modeli 3D wykorzystujących parametrykę i programowanie, kończąc na budowaniu prototypów.

Motyka

Wojciech Motyka

Student

Third year architecture student on Wrocław University of Technology. Winner of VELUX 2015 competition for intership in denmark architecture office. Vice president in students scientific association LabDigiFab focused on digital fabrication, parametric design in architecture. This year intern in WWAA. Participant in Architectour2015/2016.


Student trzeciego roku Architektury na wydziale Politechniki Wrocławskiej. Ubiegłoroczny finalista konkursu o staż w duńskim biurze formy VELUX. Wiceprezes Koła naukowego LabDigiFab przy Politechnice Wrocławskiej, zajmującego się projektowaniem parametrycznym i cyfrowa fabrykacją w architekturze. Tegoroczny stażysta w warszawskim biurze WWAA. Uczestnik warsztatów Architektour2015 i 2016.

Pasińska

Dagmara Pasińska

Student

My name is Dagmara Pasińska. I am a 4th year student of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz. As a part of my studies, I have enjoyed participation in many workshops, conferences, and exhibitions, which I have also had opportunity to organize. Currently, I am working an architecture intern in Basel, Switzerland. I am interested in History of Art, contemporary art and electronic music.


Nazywam się Dagmara Pasińska, jestem studentką 4go roku Architektury. Pierwszy stopień studiów ukończyłam w Łodzi na wydziale Architektury i Urbanistyki. Obecnie odbywam praktyki zawodowe w Bazylei w Szwajcarii. Przez lata studiów brałam udział w konferencjach naukowych, warsztatach architektonicznych, współorganizowałam wystawy oraz prowadziłam badania naukowe. Interesuje się historią sztuki, sztuką współczesną oraz muzyką elektroniczną.


Piesik

Natalia Piesik

Student

Born in 1993. Student of Academy of Arts in Szczecin. Graduated Artistic Constantin Brancusi High School in Szczecin. Member of Graphic Publishing House in years 2011- 2013. Participated in many artistic and design projects.

 

Urodziła się w 1993 roku. Studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie. Od 2011 do 2013 członek Oficyny Graficznej. Uczestniczyła w wielu warsztatach artystycznych i projektowych.


Skórka

Agata Skórka

Student

Polish second year student of the Architecture Faculty, benefactor of a scholarship granted by the Rector of Poznań University of Technology, participant in the design-oriented workshop "New Common Wilda" in Poznan. Her greatest interest is the temporality of architecture and the impact that the form and an area has on it’s users.


Pochodząca z Wielkopolski, studentka II roku na Wydziale Architektury, stypendystka Rektora Politechniki Poznańskiej, uczestnik warsztatów projektowych w ramach programu „Nowa Wspólna Wilda”. W architekturze najbardziej interesuje ją tymczasowość oraz oddziaływanie przestrzeni na użytkowników.

Strzelecki

Filip Strzelecki

Student

Studies at the Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture and Politecnico di Milano, Facolta di Architettura e Societa. Bachelor diploma with distinction, supervised by prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Experience gained in BBGK Architects and PLUS 3 Architects. Founder of JJPRS – project group. Member of the Students’ Academic Association of Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture.


Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz na Facolta di Architettura e Societa Politecnico di Milano. Wyróżniony dyplom inżynierski pod kierunkiem prof. Konrada Kuczy – Kuczyńskiego. Doświadczenie zawodowe zbierane w BBGK Architekci i PLUS 3 Architekci. Założyciel grupy projektowej JJPRS. Członek Stowarzyszenia Akademickiego WAPW.

Tatar

Karolina Tatar

Student

A third year student of Cracow university of Technology. Partial studies pursued at the Istanbul Technical University in Turkey and University College of Northern Denmark. She participated in numerous workshops including: OSSA, Architektour, EASA, SESAM. The main coordinator of the XX edition of the workshops OSSA in 2016.


Studentka trzeciego roku Architektury na wydziale Politechniki Krakowskiej. Częściowo studia realizowała na Istanbul Technical University w Turcji oraz University College of Northern Denmark. Uczestniczka licznych warsztatów, m.in.: OSSA, Architektour, EASA, SESAM. Główna koordynatorka XX edycji warsztatów OSSA 2016.

Wasielewski

Michał Wasielewski

Student

Born in 1993. Living in Wrocław but raised in Brzeg. Ever since I can remember I believe that climate and atmosphere is the most important thing that I try to implement into my life and projects. As the greatest difficulty I consider writing a very short biography.


Urodzony w 1993 roku. Zamieszkały we Wrocławiu, wychowany w Brzegu. Od zawsze wyznaje zasadę, że najważniejszy w życiu jest klimat, co stara się przekładać na swoje decyzje projektowe i życiowe. Za największą trudność uważa napisanie swojego życiorysu w kilku zdaniach.