ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Miasto Tkaczy Zgierz
Dworzec kolejowy Białystok Centralny Dom jednorodzinny, dwulokalowy w  Milanówku

Miasto Tkaczy Zgierz
Adres: ul. ks. Sz. Rembowskiego, ul. G. Narutowicza
Autor: Arkadiusz Bogusławski, dr. inż. arch Michał Domińczak - autorzy koncepcji Parku Kulturowego; mgr inż arch Danuta Włodarska - główny projektant
Współpraca: Arta sp. z o.o. Łódź- autor projektów Domów Tkaczy, BP TRASA, Zduńska Wola- autor projektu modernizacji dróg, Gazownia Serwis-projekt oświetlenia latarniami gazowymi
Inwestor: Gmina Miasto Zgierz
Powierzchnia działki: 10000m²
Powierzchnia użytkowa: 1000 m²
Kubatura: 3000 m³
Projekt: 2009 – 2011
Realizacja: 2011
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Dom jednorodzinny, dwulokalowy w  Milanówku Dworzec kolejowy Białystok Centralny