ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek biurowo - techniczny (MSC)
Budynek biurowy Siedziba firmy

Budynek biurowo - techniczny (MSC)
Adres: ul. Zachodnia, Grodzisk Mazowiecki
Autor: ARCHITEKCI DAWIDCZYK & PARTNERZY Sp. z o. o.
Współpraca: Technologia: CPD SYSTEM Sp. z o. o.; Konstrukcje: JF Projekt Jolanta Figura; Instalacje elektroenergetyczne: "Omega" Ryszard Mróz; Instalacje sanitarne: "KK SANIT" Katarzyna Kutyna
Inwestor: SPV Grodzisk Sp. z o.o.
Powierzchnia działki: 10831m²
Powierzchnia użytkowa: 4021 m²
Kubatura: 26673 m³
Projekt: 2012 – 2013
Realizacja: 2014
Opis autorski: Zaprojektowano budynek o prostej, powściągliwej formie architektonicznej. Uzyskany obiekt ma wyrazisty podział brył podkreślający poszczególne ich przeznaczenie. Reprezentacyjny charakter nadano części biurowej zlokalizowanej od frontu. Główne wejście do budynku zlokalizowano w części biurowej i podkreślono architektonicznie głębokim podcieniem. Podział na dwie bryły wynika z układu funkcjonalnego składającego się z dwóch wiodących funkcji budynku: technicznej i biurowej. Elewację części technicznej zaprojektowano czysto technologicznie. Zastosowane materiały elewacyjne odpowiadają swoją surowością charakterowi budynku. Kompozycja elewacji podporządkowana jest zasadzie uzyskania dużych powierzchni jednorodnych materiałowo. Powyższe elementy mają wyróżniać budynek na tle otaczającej zabudowy. Budynek MSC to obiekt zaawansowanych technologii IT o podstawowym przeznaczeniu jako cyfrowa centrala telefoniczna oraz częściowo jako centrum przetwarzania danych wraz towarzyszącymi pomieszczeniami biurowymi i technicznymi. Budynek zaprojektowano jako obiekt o wysokim standardzie architektonicznym i technicznym. Zastosowano zaawansowane technologie wyposażenia obiektu. Dokonano doboru materiałów budowlanych oraz rozwiązań instalacyjnych o ponadprzeciętnych walorach użytkowych i cechach niezawodności.

Siedziba firmy Budynek biurowy Lista zgłoszeń