ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek mieszkano usługowy
NOWE ORŁOWO - Zespół mieszkalno-usługowy w Gdyni - I, II, III, IV etap Budynek biurowy

Budynek mieszkano usługowy
Adres: Nowy Sącz ul. Broniewskiego 28
Autor: Autorskie Sudio Architektury Jakub Potoczek
Współpraca: Aleksandra Natonek, Anna Rusinek-Nuzia, Karol Kaczmarek, Wojciech Potoczek, Jan Szkolnicki
Inwestor: AUTO-COM.S.C
Powierzchnia działki: 734m²
Powierzchnia użytkowa: 1285 m²
Kubatura: 4320 m³
Projekt: 2012 – 2012
Realizacja: 2013
Opis autorski: Obiekt mieści się na obrzeżu typowego osiedla tzw. „blokowiska” z lat 70-tych minionego wieku. Jest to budynek wielorodzinny z częścią usługową w poziomie parteru, czterema kondygnacjami mieszkalnymi i garażem podziemnym. Projekt wpisuje się w istniejącą zabudowę. Prosta geometria, powtarzalność formy, jednolite czyste wykorzystanie niewielkiej ilości dobrych materiałów. Jednak w odróżnieniu od istniejącej zabudowy, kluczowym elementem jest jakość zastosowanych elementów stanowiąca podstawową różnicę między tym co jest zastana a nowe. Zdaniem autora stanowi to klucz do odczytu i pozytywnych wrażeń estetycznych przez przeciętnego odbiorcę. Dlatego też zdecydowano się na formę prostą. Wykorzystanie bardziej szlachetnych rozwiązań materiałowych takich jak np. szklenie, jakiego użyto do opasania balkonów z barwionym w masie szkłem, który w założeniu stanowić ma niezmienną jakości względem czasu. W opinii projektanta przyczyniać się to ma do dobrego obioru formy również tej zastanej. Należy również dodać że choć prawnie nie chronione otoczenie, w którym budynek został wzniesiony, należało potraktować je z poszanowaniem istniejącego kontekstu. Pomimo że w opinii powszechnej na takie traktowanie nie zasługuje. Podejście takie co należy podkreślić wynika nie na skutek przekonania autora o dużej wartości istniejącej zabudowy ale z przekonania konieczności poszanowania zastanej przeszłości. Kontekst ten miał bezpośredni wpływ na nieskomplikowaną bryłę zaprojektowanego obiektu.

Budynek biurowy NOWE ORŁOWO - Zespół mieszkalno-usługowy w Gdyni - I, II, III, IV etap Lista zgłoszeń