ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
CENTRUM KONGRESOWE
Afrykarium-Oceanarium CENTRUM KONGRESOWE

CENTRUM KONGRESOWE
Adres: KIELCE, UL. ZAKŁADOWA 1
Autor: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ARCHITEKT BARBARA ŚREDNIAWA/ BARBARA i PIOTR ŚREDNIAWA
Współpraca: arch. Sylwia Kubaczka arch. Jan Ledwoñ arch. Adam Przybyła arch. Bartosz Dworski(proj. budowlany) arch. Aleksandra Kłopot (proj. budowlany)
Inwestor: TARGI KIELCE SA
Powierzchnia użytkowa: 11387 m²
Projekt: 2008 – 2010
Realizacja: 2013
Opis autorski: Budynek Centrum Kongresowego jest najważniejszym elementem bogatego programu rozbudowy i modernizacji Targów Kielce. Projekt został zrealizowany na podstawie koncepcji sporządzonej przez nasze biuro w 2007 r. Po przeprowadzonych analizach przyjęto wspólne założenia i wytyczne dla wszystkich obiektów zespołu. Priorytetowe były: integracja z istniejącymi obiektami, komplementarność programu, elastyczność, czytelna i jednoznaczna zasada kompozycji, dostosowanie do rodzimych warunków klimatycznych. Dyspozycje kubaturowe Centrum Kongresowego wynikają z przyjętych przez nas założeń w skali urbanistycznej, a estetyka jest spójna z jednolitą , industrialną stylistyką założoną dla całej rozbudowy Targów Kielce. Nawiązuje ona do przemysłowego otoczenia tej dzielnicy miasta. Formę obiektów podporządkowaliśmy różnorodnym funkcjom, które miały pełnić: konferencyjnej, kongresowej, wystawienniczej i targowej. Technologiczny, industrialny charakter obiektów wspomagają stalowa struktura i para-przemysłowe materiały zastosowane na elewacjach i we wnętrzach obiektów: siatki stalowe, lamele, blacha perforowana i ryflowana oraz przemysłowe posadzki. Taki dobór materiałów – niezależnie od linii estetycznej uwzględnia również parametry akustyczne, trwałość i możliwość szybkiej wymiany – jest pożądany ze względu na wyjątkowo „dewastacyjny” charakter użytkowania tego typu obiektów. Jednolita kolorystyka obiektu (naturalnie metaliczna srebrna barwa) rozłamana została akcentami o ostrym czerwonym kolorze, akcentującym istotne elementy funkcjonalne. Już na etapie konkursu i przedstawionej w nim koncepcji zabudowy Targów Kielce bardzo wyraziście określiliśmy główne zasady kształtowania przestrzennego i architektonicznego całego zespołu. Oczywiście, w kolejnych etapach projekt rozbudowy całego kompleksu ewoluował, uzyskując konkretny wymiar materialny. Inwestor wprowadził szereg zmian programowych, lecz nie naruszyły one pierwotnych założeń. Jednak wskazane przez niego w programie funkcje budynku pozornie się wykluczały. Zadaniem projektowym było zaprojektowanie sześciu sal, które dają możliwość uzyskania 10 różnych konfiguracji, jedną salę na wieży, a do tego należało jeszcze włączyć do całego zespołu funkcjonalnego dwie sale istniejące w istniejącym niewielkim zespole kongresowym, które także można połączyć ze sobą. Sposób wykorzystania sal miał być skrajnie różny: od audytoryjnej sali widowiskowej i konferencyjnej do płaskiej hali targowej. Było to więc duże wyzwanie projektowe. Naszym celem stało się stworzenie budynku, który byłby sprawnie działającą i dodatkowo wielofunkcyjną maszyną. Konieczna była więc duża dyscyplina projektowa oraz czytelne strefowanie funkcji. Podstawą mobilnej aranżacji budynku było czytelne określenie powierzchni niezbędnej dla organizacji konferencji i kongresów, w tym gabarytów głównych sal, holów i foyer oraz wszystkich pomieszczeń pomocniczych. Równocześnie należało ustalić powierzchnię wystawienniczą, która mogła powstać poprzez usunięcie przegród ściennych. Aby móc maksymalnie wykorzystać powierzchnię dla celów targowych i wystawienniczych, należało zaprojektować główny, stały poziom posadzki o wysokiej nośności i wytrzymałości, dostępnej z terenu. Multifunkcyjność obiektu uzyskano poprzez zastosowanie mobilnych elementów wyposażenia sali głównej, takich jak widownie oparte na systemach Figueras- teleskopowym oraz przesuwnym Mutamut, a także poprzez zastosowanie w całym obiekcie ścian przesuwnych systemu Hufcor. Odrębnym zagadnieniem było zapewnienie dla każdej funkcji i konfiguracji pomieszczeń odpowiedniego systemu wentylacji, zasilania elektrycznego, nagłośnienia i oświetlenia.

CENTRUM KONGRESOWE Afrykarium-Oceanarium Lista zgłoszeń