ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
CENTRUM KONGRESOWE
CENTRUM KONGRESOWE BRAMA ZACHODNIA TERMINAL WEJŚCOWY

CENTRUM KONGRESOWE
Adres: KIELCE, UL. ZAKŁADOWA 1
Autor: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ARCHITEKT BARBARA ŚREDNIAWA/ BARBARA i PIOTR ŚREDNIAWA
Współpraca: arch. Sylwia Kubaczka arch. Jan Ledwoñ arch. Adam Przybyła arch. Bartosz Dworski(proj. budowlany) arch. Aleksandra Kłopot(proj. budowlany)
Inwestor: TARGI KIELCE SA
Powierzchnia działki: 22838m²
Powierzchnia użytkowa: 11387 m²
Kubatura: 82022 m³
Projekt: 2008 – 2010
Realizacja: 2013
Opis autorski: Koncepcja rozbudowy i modernizacji Targów Kielce zaproponowana przez naszą pracownię została wyłoniona w ramach otwartego konkursu przeprowadzonego w 2006r , a następnie rozwinięta na kolejnym , realizacyjnym etapie projektowym. W efekcie powstał plan rozbudowy i modernizacji Targów Kielce na terenie 12, 6 ha, stanowiący bazę dla pozyskania środków finansowych oraz prowadzenia działań inwestycyjnych w kolejnych latach 2008-2014. Plan ten określał założenia i wytyczne długofalowego, etapowego kształtowania ośrodka targowego, podlegając jednocześnie bieżącym modyfikacjom wynikającymi z nowych potrzeb i uwarunkowań. Tak duże założenia z definicji stanowią silna ingerencję w zastane układy urbanistyczne i krajobrazowe. Teren lokalizacji targów sąsiaduje z chaotyczną rozproszoną zabudową mieszkaniową, i wielkimi obiektami przemysłowo, magazynowymi, w tym kolosalnymi silosami zbożowymi, oraz z rysującym się w dalszej perspektywie pofalowanym pejzażem ziemi kieleckiej. Uwarunkowania te zadecydowały o operowaniu w założeniu jednoznacznymi zdyscyplinowanymi formami przestrzennymi, otoczonymi szpalerami zieleni, tak aby w chaotycznie ukształtowany fragment miasta wprowadzić wątek dyscyplinujący i porządkujący oraz uniknąć dalszej dezintegracji przestrzeni miejskiej przypadkowymi formami architektonicznymi Jako zasadę kompozycyjną organizującą strukturę wizualną targów przyjęto prostokreślny "kontenerowy" wyraz obiektów targowych, z wyjątkiem obiektów stanowiących charakterystyczny znak przestrzenny ( hala E i wieża) . Przyjęcie tej zasady klarownie określa wyraz architektoniczny obiektów, wyznaczając jednocześnie generalną strategię w perspektywie, zabezpieczającą wieloletnie zadanie inwestycyjne przed ekspansją ekspresyjnych woluntarystycznie formowanych obiektów, nie podporządkowanych generalnej wytycznej kompozycyjnej. Budynek Centrum Kongresowego jest najważniejszym elementem bogatego programu rozbudowy i modernizacji Targów Kielce. Dyspozycje kubaturowe wynikają z przyjętych przez nas założeń w skali urbanistycznej, a estetyka jest spójna z jednolitą , industrialną stylistyką założoną dla całej rozbudowy Targów Kielce. Nawiązuje ona do przemysłowego otoczenia tej dzielnicy miasta. Formę obiektów podporządkowaliśmy różnorodnym funkcjom, które miały pełnić: konferencyjnej, kongresowej, wystawienniczej i targowej. Zespół uformowano jako pasmowe założenie zmykające kompleks targowy od północy, powiązane z częścią biurową. Lokalizacja w północnym narożniku ośrodka, umożliwia jego całkowicie autonomiczne użytkowanie, niezależnie od imprez targowych. Centrum kongresowe, obejmuje 4 sale o pojemności 90-100 osób każda , z możliwością ich dowolnego łączenia po dwie lub w wielką salę np. bankietową, oraz główną salę kongresową o pojemności 674 miejsca z możliwością wydzielenia z niej dodatkowej małej sali o pojemności 120 mc. Rozplanowanie centrum umożliwia włączenie w zespół również już istniejących sal konferencyjnych przy starym obiekcie biurowym. Pod częścią parterową zlokalizowano garaż podziemny o pojemności 83 mp. Rozwiązania funkcjonalne zarówno głównej sali, jak i sal mniejszych i holów poprzez zastosowanie rozsuwanych ścian działowych, rozkładanych widowni i sceny umożliwiają wielofunkcyjne użytkowanie obiektu od funkcji stricte konferencyjnej i kongresowej poprzez łączenie z funkcją wystawową, czy bankietową aż do możliwości organizacji w całym obiekcie niewielkich specyficznych targów np. finansowych, biżuterii itp. Konstrukcję obiektu zaprojektowano mieszaną jako żelbetową ścianowo słupową, monolityczną oraz stalową . Technologiczny, industrialny charakter obiektów wspomagają stalowa struktura i para-przemysłowe materiały zastosowane na elewacjach i we wnętrzach obiektów: siatki stalowe, lamele, blacha perforowana i ryflowana oraz przemysłowe posadzki. Taki dobór materiałów – niezależnie od linii estetycznej uwzględnia również parametry akustyczne, trwałość i możliwość szybkiej wymiany – jest pożądany ze względu na wyjątkowo „dewastacyjny” charakter użytkowania tego typu obiektów. Jednolita kolorystyka obiektu (naturalnie metaliczna srebrna barwa) rozłamana została akcentami o ostrym czerwonym kolorze, akcentującym istotne elementy funkcjonalne. Wzorem innych ośrodków targowych, elementem identyfikacyjnym widocznym z drogi S7, i odwracającym uwagę od wielkich silosów jest wieża targowa z umieszczonym na szczycie logo targowym – czerwoną kulą. Poza funkcją identyfikacji przestrzennej wieża pełni także funkcję użytkową i mieści unikalną widokowo salę konferencyjną z zapleczem sanitarnym. Wieża stanowi akcent wjazdowy od strony północnej z ul. Zakładowej. Lokalizacja wieży wynika z analiz widokowych, tak aby pomimo bariery jaką stanowią silosy zbożowe, z tarasu widokowego i sali bankietowo konferencyjnej zlokalizowanych na szczycie wieży widoczne były zarówno wieże kieleckiej starówki, jak i charakterystyczne okoliczne elementy pejzażu: Góry Świętokrzyskie, wzgórze Karczówka z klasztorem i dalej ruiny zamku w Chęcinach. Zasadniczą konstrukcje wieży stanowi monolityczny trzon żelbetowy, na którym wsparto stalową konstrukcję platformy usługowej. Wieża pełnić będzie również rolę masztu oświetleniowego dla otwartych terenów ekspozycyjnych. Można tylko ubolewać, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoliły na zwiększenie jej wysokości.

BRAMA ZACHODNIA TERMINAL WEJŚCOWY CENTRUM KONGRESOWE Lista zgłoszeń