ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Budynek mieszkalny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym Budynek biurowy

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Adres: 20-262 LUBLIN ul. DOBRZAŃSKIEGO 1,3
Autor: STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z o.o. / BOLESŁAW STELMACH
Współpraca: Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych
Inwestor: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Powierzchnia działki: 40040m²
Powierzchnia użytkowa: 7490 m²
Kubatura: 39200 m³
Projekt: 2003 – 2004
Realizacja: 2014
Opis autorski: LUBELSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY HISTORIA Dom Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego powstał na podstawie projektu wyłonionego w otwartym konkursie architektonicznym, zorganizowanym w 2003 roku przez Inwestora - Województwo Lubelskie. Każdy z pięciu modułów był realizowany w innym czasie, finansowany z innych środków ( Województwa Lubelskiego, UE ) i budowany przez innego wykonawcę. LOKALIZACJA Projekt jest zlokalizowany na obrzeżu Śródmieścia miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowa i teren przyszłej specjalnej strefy ekonomicznej z planowanymi obiektami aktywizacji gospodarczej, połączonymi z obiektami poszukiwań rozwoju innowacyjnego. Cały obszar terenów specjalnej strefy ekonomicznej, pod opieka wyższych uczelni Lublina, obejmuje ok. 10 ha. Obiekt jest zlokalizowany na poprzecznym boku tego obszaru i otwiera się na otwarty teren przyszłego parku. GEOGRAFIA Miejsce, na którym dom Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego został zbudowany był pustym obszarem bez żadnego kontekstu. Jego układ i kształt zostały podporządkowane przyszłym relacjom przestrzennym z parkiem i strefą ekonomiczną. Poszczególne moduły, umieszczone w poprzek spadku terenu, są połączone w jeden funkcjonalny organizm z centralnym wejściem. Tektonika terenu pozwoliła na ukształtowanie przestrzeni przed wejściem, jako potencjalnego miejsca ekspozycji - targów czy uroczystości. Po drugiej stronie budynku - holu recepcyjnego znajduje się także strefa ekspozycji otwarta na park. Geografia - spadek terenu w kierunku północnym i relacje z przyszłym Parkiem Technologicznym zdecydował o rozplanowaniu funkcji: moduły dwukondygnacyjne umieszczono poniżej jednokondygnacyjnych. Moduł wejściowy centralnie. Dojścia od kierunków wschód - zachód i do głównego wejścia z kierunku od miasta ukształtowano jako ciągi piesze, „przechodzące” prostopadle przez łączniki - hole spajające moduły. Dojazd i parkingi zaprojektowano od strony północnej, a także wschodniej i południowej. FUNKCJA Dom Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego, budowany przez 8 lat, zmieniał wielokrotnie założenia funkcjonalne pierwotnego konkursu. Moduł 1 zawiera laboratoria innowacyjno - wdrożeniowe i pomieszczenia szkoleniowe. Moduł 2 to trzy sale wielofunkcyjne, każda po 140 osób, z możliwością połączenia po rozsunięciu ścian w jedną mieszczącą 420 widzów. Moduł 3 - centralny, to dwupoziomowa przestrzeń wystawienniczo - ekspozycyjna. Hol wejściowy to funkcja recepcyjno - informacyjna. Kondygnacja dolna to przestrzeń zmiennych ekspozycji Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Część hollu jest przeznaczona na kawiarnię. Moduł 4 i 5 mieszczą pomieszczenia inkubatora innowacyjności, który jest podzielony pomiędzy lubelskie uczelnie: UMCS, Politechnikę, Uniwersytet Przyrodniczy. Funkcją uzupełniającą jest bar dostępny dla wszystkich pracowników i gości Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego. STRUKTURA Budynek ukształtowano wokół wewnętrznych, zielonych patio, na które wychodzi wewnętrzna komunikacja, a poprzez nią - pomieszczenia poszczególnych funkcji. Wyjątkiem jest moduł 2 - widowiskowy, którego całą głębokość zajmują sale. Dzięki temu, zwyżka sal wynika z konfiguracji terenu. Struktura domu wynika z tektoniki terenu. Strefowanie przestrzeni modułów laboratoryjnych na przestrzenie obsługiwane ( laboratoria ) i obsługujące ( pom. techniczne ) pozwala na wymianę techniki w zależności od zmian technologii. Transparentne ściany działowe dają wgląd w układ przestrzenny obiektu. Moduł 3 - hol wejściowy i przestrzenie wystawowe otwierają się na południe - na plac ekspozycyjny przed wejściem, jako hol zewnętrzny. Dom jest spoisty i skierowany do środka. Na przyszły krajobraz otwierają się tylko moduł centralny. SUBSTANCJE Dom zbudowano z czterech najprostszych, najtańszych, proekologicznych materiałów: betonu, szkła, czarnej stali i dębowego drewna. Zewnętrze i wnętrze definiują powierzchnie surowego, impregnowanego betonu. Drewno olejowane daje zapach domowego ciepła. BOLESŁAW STELMACH

Budynek biurowy Budynek mieszkalny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym Lista zgłoszeń