ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
plac Nowy Targ we Wrocławiu
19. Dzielnica, 2 etap Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap)

plac Nowy Targ we Wrocławiu
Adres: Wrocław, plac Nowy Targ
Autor: Roman Rutkowski Architekci (Roman Rutkowski, Piotr Guliński)
Współpraca: projekt budowlany i wykonawczy: Maćków Pracownia Projektowa (Zbigniew Maćków, Bartłomiej Witwicki, Agata Kowalczyk, Adam Markuszewski, Eliasz Matuła, Zuzanna Wojtasiak, Bartosz Zieliński) + Roman Rutkowski Architekci (Roman Rutkowski, Piotr Guliński)
Inwestor: Gmina Wrocław + Mota Engil Central Europe
Powierzchnia działki: 12635m²
Powierzchnia użytkowa: 12635 m²
Projekt: 2010 – 2012
Realizacja: 2013
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
Opis autorski:

Projekt powojennego wrocławskiego placu Nowy Targ, powstały w latach 1956-57 na wielowiekowym zrębie urbanistycznym, zakładał powstanie dzielnicy mieszkalnej wraz z podstawowymi obiektami usługowymi, przewidzianej na około 4000 mieszkańców. Realizację rozpoczęto w 1960 r., zakończono w 1963 r. Plac stanowił – i stanowi do tej pory – pracę spójną w zakresie zarówno architektury, jak i urbanistyki: wybitną architekturę polskiego powojennego modernizmu spaja zdecydowany charakter przestrzeni pomiędzy. Projekt przebudowy i rozbudowy placu zachowuje tę geometrię, uznając jej ogromną wartość historyczną i przestrzenną, dodatkowo kontynuując ją w obszarach uwolnionych od ruchu samochodowego. Regularna, kwadratowa siatka o wymiarze osiowym 5 m została przedłużona w stronę zachodnią, południową i wschodnią. Linie siatki w części odtwarzanej placu wykonano z czarnej kostki granitowej, a w części dobudowanej dla rozróżnienia z szarej. Przestrzenie między liniami wypełniane są płytami betonowymi. Na placu zlokalizowano szereg obiektów: od dwóch wyjść z umieszczonego pod placem parkingu do zaprojektowanych specjalnie dla Nowego Targu ławek, leżaków, koszy na śmieci, donic na małe drzewa, stojaków na rowery i lamp. Ich lokalizację oparto o moduł 5 x 5 m, ich wygląd i kolorystykę o język formalny placu i stojącej wokół architektury. Na placu czasowo działa targowisko i organizowanych wiele imprez plenerowych, w przyszłości zrealizowana zostanie jeszcze fontanna pomiędzy już istniejącymi leżakami oraz Pawilon Miejski mieszczący informację turystyczną, gastronomię i działające już obecnie wschodnie wyjście z parkingu podziemnego.

Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap) 19. Dzielnica, 2 etap Lista zgłoszeń