ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie
KOMPLEKS HANDLOWO-USŁUGOWO-HOTELOWY W KIEKRZU KOMPLEKS HANDLOWO-USŁUGOWO-HOTELOWY W KIEKRZU

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie
Adres: Mierzyn ul. Kolorowa 27
Autor: MASTER PROJEKT Beata Ewa Iżykowska Jacek Iżykowski (główny projektant), Darek Mecha
Współpraca: Ewa Ratuszyńska, Ewa Michalska
Inwestor: Gmina Dobra
Powierzchnia użytkowa: 8372 m²
Projekt: 2008 – 2010
Realizacja: 2013
Opis autorski: Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i przedszkola w Mierzynie to długo oczekiwana inwestycja oświatowa Gminy Dobra. Inwestycja została realizowana na działkach nr 269/19 i 269/20 w Mierzynie pomiędzy ulicami Kolorową i Długą, w dwóch etapach: 1) etap I – obejmuje budowę szkoły podstawowej (przewidywana liczba uczniów ok. 600), sali gimnastycznej, kompleksu boisk oraz zagospodarowanie terenu szkoły. 2) etap II – obejmuje budowę przedszkola (przewidywana liczba dzieci ok. 225) wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu. Budynek szkoły to kompleks budynków: - dwukondygnacyjnej szkoły z częścią oświatową, administracyjną, stołówką i częścią techniczną (kotłownia) - jednokondygnacyjną salą gimnastyczną z dwukondygnacyjną częścią socjalno – sanitarną obsługującą salę. Całość kompleksu stanowi obiekt z płaskim dachem, nie podpiwniczony o kształcie rzutu zbliżonym do podkowy. Obiekt funkcjonalnie stanowi szkołę podstawową dla dzieci 6 -12 letnich, w systemie zajęć 3 ciągowym , 18- sto oddziałowym. Na parterze w części południowo – wschodniej zaprojektowano 9 izb lekcyjnych dla nauczania początkowego , część północna - to część z wydzielonym hallem wejściowym oraz przyległymi szatniami, świetlicą i zespołem gabinetów lekarskich, bezpośrednio połączona z salą gimnastyczną i pomieszczeniami socjalnymi sali (szatnie, natryski, pomieszczenia hobby). Południowo -zachodnia część budynku to sale dydaktyczne, stołówka z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia techniczne ( kotłownia z węzłem cieplnym, wentylatorownią, wbudowane pomieszczenie śmietnikowe). Zachodnie skrzydło to część administracyjna z pokojami nauczycielskimi i pomieszczeniami socjalnymi, oddzielonymi od centralnej części ścianą z przeszkleniami, stanowiącą barierę akustyczną. Centralną cześć budynku stanowi otwarte dwukondygnacyjnie „ forum” pełniące rolę miejsca ogólnodostępnych spotkań w trakcie przerw lekcyjnych oraz funkcje organizacyjne i oficjalne (apele dyrekcji, uroczystości, inauguracje itp). Na piętrze znajdują się izby lekcyjne do nauczania tematycznego ( 8 izb), natomiast po zachodniej stronie forum znajdują się 4 gabinety do nauki języków obcych. W szkole przewidziano również, poza podstawowymi izbami lekcyjnymi, pomieszczenia dla rozwijania zainteresowań ( hobby) , 4 pracownie komputerowe, sklepik szkolny, pomieszczenie dla samorządu szkolnego, świetlicę szkolną oraz bibliotekę. Sala sportowa, położona jest w północno-zachodniej części zespołu i jest pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki , z możliwością podziału na trzy części nie zbędne przy prowadzeniu zajęć sportowych w kilku grupach . Sala wyposażona jest w pomieszczenia magazynowe, szatnie z węzłami sanitarnymi oraz trybuny. Funkcjonalnie sala gimnastyczna jest obiektem niezależnym z wydzieloną komunikacją i wejściem co pozwala jej pełnić rolę samodzielnego obiektu sportowego dla potrzeb rekreacyjnych społeczności lokalnej.

KOMPLEKS HANDLOWO-USŁUGOWO-HOTELOWY W KIEKRZU KOMPLEKS HANDLOWO-USŁUGOWO-HOTELOWY W KIEKRZU Lista zgłoszeń