ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap)
Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap) Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap)

Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap)
Adres: ul. Lubicz 17, Kraków
Autor: Mofo Architekci MA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spk. / Zbigniew Gucwa, Piotr Frączek, Krzysztof Wużyk, Zygmunt Wiążewski, Paweł Zieliński, Łukasz Kot
Współpraca: Maciej Amerek, Ewa Boroń, Rafał Borkowski, Łukasz Koryl, Katarzyna Walczyk, Sabina Świętoniowska, Robert Huserik, \magdalena Buczyńska-Zapała, Tomasz Niewiedziała, Anna Manys
Inwestor: Balmoral Properties 1ED Polska 1 Sp z o.o.
Powierzchnia działki: 21000m²
Powierzchnia użytkowa: 18000 m²
Kubatura: 113000 m³
Projekt: 2010 – 2011
Realizacja: 2014
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
Opis autorski:

Inwestycja Browar Lubicz jest rewitalizacją obszaru post industrialnego znajdującego się centrum układu śródmiejskiego Krakowa. Inwestycja znajduje się na terenie dawnego Browaru Lubicz przy ul. Lubicz który zakończył produkcję piwa pod koniec XX w. W czasach swojego powstania Browar znajdował się w terenach podmiejskich oddzielony od miasta linią kolejową, dziś znajduje się w Centrum Miasta otoczony tkanką kwartałów miejskich które zbudowano w późniejszych czasach. Od czasu zatrzymania produkcji teren Browaru stał się rodzajem białej plamy w tkance urbanistycznej dzielnicy: otoczony murami zamknięty, powoli niszczejący, niebezpieczny. W roku 2006 teren został nabyty przez prywatnego Inwestora a w 2007 została ogłoszona Uchwała Rady Miasta definiująca Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Browar Lubicz. Wydarzenie to było zwrotem w historii Browaru, teren nabyła Spółka Balmoral Properties która postanowiła zainwestować swoje środki w rewitalizację całego Zespołu Browaru Lubicz. Po czterech latach prac projektowych i realizacyjnych został oddany do użytku 1 etap Inwestycji obejmujący obszar stykający się z ul. Lubicz oraz Strzelecką zajmujący ok. połowę powierzchni całego zamierzenia. W skład zespołu wchodzą budynki istniejące objęte ochroną konserwatorską oraz nowa zabudowa. Budynki zabytkowe to willa dawnych właścicieli zwana Pałacem Goetzów oraz budynki technologiczne Browaru: Słodownia, Susznia Słodu, Kotłownia i Maszynownia oraz elementy oryginalnych obiektów Browaru: budynek Obciągu Piwa, ogrodzenie od strony ul. Lubicz. Nowe budynki zostały połączone z budynkami istniejącymi w sposób, który w rzucie nawiązuje do rozkładu kubatur w dawnym Browarze. Obiekty istniejące zostały poddane konserwacji a częściowo rekonstrukcji oraz zostały wyposażone w sposób spełniający oczekiwania współczesnych użytkowników. Budynek Willi jest zaprojektowany jako budynek biurowy o wysokim standardzie, budynek Słodowni został zaprojektowany dla funkcji gastronomicznej, Susznia Słodu jest dziś klatką schodową z panoramiczną windą, a odrestaurowana elewacja budynku Obciągu Piwa wraz z ogrodzeniem stanowią część parterową elewacji frontowej od strony ul. Lubicz. Nowe budynki nawiązują sposobem kształtowania elewacji i użytymi materiałami do XIX wiecznej architektury przemysłowej. Na narożniku elewacji frontowej który leży w obrysie hali dawnego Browaru zostały zastosowane okna o drobnych podziałach, cegła o ciemnej barwie nawiązującej do dawnych fabryk oraz detale elewacyjne charakterystyczne dla XIX wiecznych wątków ceglanych. Pozostałe elewacje nowoprojektowanych budynków zostały zaprojektowane jako współczesne ze współczesnym detalem o charakterze śródmiejskim. Duży wysiłek został włożony w projekt systemu informacji wizualnej inny na budynkach zabytkowych i inny na nowej zabudowie, który stanowi ważny element odbioru budynków w skali detalu. Ponieważ zespół tworzy 10 budynków ważnym zadaniem projektowym stało projektowanie otaczającej ich przestrzeni. W Browarze zostały zaprojektowane ulice i place wewnętrzne o kameralnym charakterze i ograniczonym ruchu kołowym otwarte dla ruchu pieszego mieszkańców miasta. W tym obszarze dużym zadaniem projektowym był projekt nawierzchni, małej architektury i zieleni. W projekcie nawierzchni użyto materiałów naturalnych, w dużej mierze oryginalnych odzyskanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Wewnątrz zespołu znajduje się pasaż handlowy z powierzchniami przeznaczonymi dla handlu i usług, łączący place wewnętrzne. Jako charakterystyczny element ulic wewnętrznych zaplanowano montaż odrestaurowanych urządzeń oryginalnie pracujących w Browarze wraz z tablicą informacyjną na której pokazano mapę terenu z przełomu XIX i XX wieku z chronologicznym spisem ważnych wydarzeń w historii tego miejsca. Odrestaurowany Browar stał się ważnym uzupełnieniem historycznej tkanki miejskiej nową strukturą urbanistyczną dopasowaną do historycznego kontekstu przestrzeni śródmiejskiej, od uzupełnienia i uporządkowania gabarytów pierzei ulic po włączenie do miasta kameralnych przestrzeni wewnątrz Zespołu.

Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap) Zespół zabudowy mieszkaniowo - usługowej Browar Lubicz (1 etap) Lista zgłoszeń