AKTUALNOŚCI

Clipboard01
Znamy wyniki Plebiscytu Internautów w konkursie Dach w Wielkim Mieście!

Zakończył się Plebiscyt Internautów XVI edycji konkursu studenckiego "Architektury-murator" Dach ...

Laureaci konkursu studenckiego Dach w Wielkim Mieście
Znamy laureatów konkursu Dach w Wielkim Mieście!

Prezentujemy wyniki XVI edycji konkursu studenckiego "Architektury-murator". Nagrodę główną otrzymali ...

TERMINARZ

4.10.2016 – 02.02.2017

Internetowa rejestracja

02.02.2017

Ostateczny termin opłaty za prenumeratę

20.02.-28.02.2017

Składanie prac konkursowych (osobiście lub pocztą/kurierem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00)

10.03.2017

Ogłoszenie wyników konkursu

13.03.-20.03.2017

Plebiscyt Internautów

INFORMACJE O KONKURSIE

Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza XVI edycję Konkursu Studenckiego, w tym roku pod hasłem „Dach w wielkim mieście”.

 

W tej edycji zadanie konkursowe polega na zaadaptowaniu poddasza budynku lub zaprojektowaniu nowej kubatury na dachu istniejącego obiektu w dowolnie wybranym miejscu w Polsce. Może on mieć charakter obiektu prywatnego (np. mieszkanie, dom), usługowego (np. sklep, biuro, restauracja) lub publicznego (np. dom kultury, biblioteka, szkoła). Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach.

Bardzo często dach określa się jako piątą elewację budynku, ale też często zapomina się, że jest to przestrzeń, którą również można wykorzystywać. W Polsce zagospodarowywane są zwykle dachy nowo powstających budynków (Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) lub instytucji publicznych (Bunkier Sztuki, Instytut Awangardy). A co się dzieje na dachach osiedlowych bloków, czy śródmiejskich kamienic? W jaki sposób można zaadaptować dach lub poddasze, aby służyły mieszkańcom jako przestrzeń wspólna lub dodatkowe źródło dochodów? Jak je zaprojektować, aby dodatkowa kubatura nie obciążała konstrukcji i spełniała podstawowe normy bezpieczeństwa?

 

Zadanie konkursowe polega na zaadaptowaniu poddasza budynku lub zaprojektowaniu nowej kubatury na dachu istniejącego obiektu w dowolnie wybranym miejscu w Polsce. Może on mieć charakter obiektu prywatnego (np. mieszkanie, dom), usługowego (np. sklep, biuro, restauracja) lub publicznego (np. dom kultury, biblioteka, szkoła).

 

Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na oryginalność rozwiązania zadanego tematu, a także na funkcjonalność, estetykę i możliwości zrealizowania projektu. W ramach zadania konkursowego uczestnik będzie zobowiązany do stworzenia dwóch plansz, na których zostaną zaprezentowane:

 

Plansza 1:
– zdjęcie obiektu, którego nastąpić ma przebudowa lub nadbudowa w szerszym kadrze (wraz z otoczeniem),
– sytuacja przedstawiająca obiekt w realnym otoczeniu,
– minimum jeden rzut (skala minimalna 1:200) z pokazaniem wyposażenia,
– minimum jeden przekrój (skala minimalna 1:200) z pokazaniem wyposażenia,
– krótki opis idei oraz informacje o wykorzystanych materiałach i technologiach,
– wizualizacja przedstawiająca przebudowany strych lub nadbudowany dach wraz z budynkiem, w perspektywie ulicy lub innego fragmentu miasta.

 

Uwaga: Organizatorzy nie wymagają pracy opartej na rzeczywistej inwentaryzacji strychu czy dachu, lecz na przybliżonym oglądzie i dokumentacji fotograficznej istniejącego obiektu.

 

Plansza 2:
– realistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrze i zewnętrze obiektu wraz z sylwetką człowieka, w czytelny sposób prezentujące główne założenia koncepcji. Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w dwóch osobnych plikach) w formacie .jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi (rozmiar 800 x 600 pikseli). Nazwy plików powinny zawierać sześciocyfrowy, nadany przez autora, numer pracy, według wzoru: plansza_1_xxxxxx, plansza_ 2_xxxxxx. Do plansz można dołączyć makietę, jednak nie większą niż 90 x 90 x 90 cm.

 

Ponadto elektroniczne wersje plansz, załadowane w procesie dwuetapowej rejestracji internetowej uczestników na stronie www.architektura.murator.pl, wezmą udział w Plebiscycie Internautów na najlepszy projekt tej edycji Konkursu Studenckiego.

 

Jury konkursu:
– Tomasz Konior
– Hugon Kowalski
– Ewa Rudnicka
– Wojciech Subalski
– Ewa P. Porębska

 

Nagrody i wyróżnienia:
– nagroda główna 7500 zł
– trzy wyróżnienia po 1500 zł
Ponadto sponsor konkursu, firma FAKRO, przyzna nagrodę specjalną za szczególne walory projektu, w którym użyto produktów marki FAKRO. Nagrodą specjalną jest weekend dla dwóch osób w Activia Hotel SPA w Muszynie.

 

Terminy:
Ogłoszenie konkursu – 4 października 2016
Rejestracja internetowa do 30 stycznia 2017
Ostateczny termin wpłaty na prenumeratę – 31 stycznia 2017
Składanie prac konkursowych (osobiście lub pocztą/kurierem) – 20-28 lutego 2017 (od poniedziałku do piątku)
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy – 10 marca 2017
Miejsce ogłoszenia wyników podane zostanie na stronie internetowej „Architektury-murator”.

 

Informacje:
Beata Tylec tel. 22 590 51 82
e-mail: architektura_foto@grupazpr.pl
Redakcja „Architektury-murator“
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

 

Formularz rejestracyjny, regulamin oraz bieżące informacje o konkursie dostępne na stronie:
www.dach-w-wielkim-miescie.pl

patroni