ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek biurowo - usługowy, rozbudowa kompleksu biurowego
Przebudowa i rozbudowa dworca PKP i autobusowego w Płocku Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży w Zakopanem

Budynek biurowo - usługowy, rozbudowa kompleksu biurowego
Adres: Łódź, ul. Wólczańska 130, 132, 134
Autor: ARCHIDEA Królikowski Wichliński - Architekci Sp.p. / Łukasz Królikowski
Współpraca: Krzysztof Wichliński, Artur Hibner
Inwestor: "INTER-MAR" Stanisław Marzec
Powierzchnia działki: 6009m²
Powierzchnia użytkowa: 3154 m²
Kubatura: 14786 m³
Projekt: 2013 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski: Budynek ten jest pierwszym zrealizowanym obiektem, składającym się na projekt uporządkowania miejskiego kwartału pofabrycznego kompleksu biurowego Synergia, zlokalizowanego w centrum Łodzi, nie licząc niewielkiej oficyny wewnątrz kwartału wstawionej między dwa zabytkowe budynki fabryczne. Jest on częścią zaplanowanego przez naszą pracownię programu zagęszczenia kwartału wielkomiejskiego w duchu zrównoważonego rozwoju, zapobiegającemu obserwowanemu jeszcze w polskich miastach efektowi Urban Proof. Nie zdecydowano się na wykonanie garażu podziemnego w obawie przed jego negatywnym oddziaływaniem na płytkie fundamenty sąsiadujących zabytkowych fabryk. Przyjęty etapowy sposób realizacji zakłada funkcjonowanie działającego już kompleksu biurowego podczas realizacji kolejnych jego części. Wykonanie garażu podziemnego przy takich założeniach w gęstej zabudowie miejskiej niesie ze sobą liczne problemy natury technicznej. Przyjęto więc, że wszystkie samochody mają się zmieścić w przyziemiu kompleksu. W konsekwencji powierzchnia lokali usługowych przyległych do otaczających pierzei ulic została ograniczona w parterze przez miejsca postojowe dla samochodów. W związku z tym postanowiono powiększyć cenne dla klientów przyziemie w formie antresoli wcinającej się nad parking w głąb budynku. Lokale zyskały w ten sposób wysoki reprezentacyjny front od strony ulicy. Kolejne etapy rozbudowy mogą być połączone z budynkiem frontowym, kontynuując poziomy stropów od antresoli w górę i pozostawiając wolny parter przeznaczony na całej powierzchni kompleksu na miejsca parkingowe. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości ograniczyć ilość ewakuacyjnych klatek schodowych maksymalizując powierzchnie komercyjne. W budynku znajduje się dwukondygnacyjny przejazd bramny – główny wjazd i wejście do kompleksu. Dla podkreślenia rangi wejścia zastawano tu detal z narożną szklaną witryną. Inspiracją były eleganckie przejazdy bramne międzywojennych łódzkich kamienic. Wysokość budynku - ok. 22m, ograniczona jest gzymsem zabytkowej fabryki Adolfa Daubego, położonej w pierzei tej samej ulicy. W chwili obecnej budynek wybija się o dwie kondygnacje ponad sąsiada dzielącego go od fabryki. W przyszłości planuje się nadbudowę, łącząc linię gzymsów zamykającą wyraźnie kompleks w całość. Nowy budynek w żaden sposób nie ma konkurować z perłą wczesnomodernistycznej łódzkiej architektury – fabryką Adolfa Daubego. Dlatego do artykulacji fasady użyto zupełnie innych środków wyrazu. Począwszy od obrysu i kształtu budynku a skończywszy na rytmie okien, całą kompozycję oparto na złotym podziale. Na skrajnych kondygnacjach (parterze/antresoli i 4 kondygnacji) dla uspokojenia rysunku fasady zastosowano rytm okien 1-1. Na kondygnacjach pośrednich (1,2,3 kondygnacji) rytm 2-3. Jedynym elementem nawiązującym do historycznych fabryk, podkreślającym industrialny charakter kompleksu, jest zastosowana na elewacji okładzina ceramiczna w kolorze zbliżonym do cegły w otaczających obiekt historycznych budynkach.

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży w Zakopanem Przebudowa i rozbudowa dworca PKP i autobusowego w Płocku Lista zgłoszeń