ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Kr. Jadwigi w Krakowie
Ośrodek rehabilitacji "Biomicus" Muzeum Ognia

Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Kr. Jadwigi w Krakowie
Adres: Kraków, ul. Królowej Jadwigi 246
Autor: Biuro Architektoniczne Ryszard Chmiest / mgr inż. arch. Ryszard Chmiest
Współpraca: projekt wnętrz: arch. wnętrz Agnieszka Cwynar - Łaska, arch. wnętrz Marta Spodar, mgr. inż. arch. Ryszard Chmiest
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia działki: 1011m²
Powierzchnia użytkowa: 360 m²
Kubatura: 2065 m³
Projekt: 2011 – 2012
Realizacja: 2014
Opis autorski: Prezentowany budynek pochodzi z początków XX w. Znajduje się w eksponowanym miejscu Woli Justowskiej w Krakowie, na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic. Przed podjęciem prac projektowych i modernizacyjnych stan techniczny budynku był mocno nadwątlony, bryła wizualnie zdegradowana, a układ wewnętrzny niefunkcjonalny. Ponieważ budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków, koncepcja jego przebudowy i nadbudowy podlegała zaopiniowaniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Koncepcja architekta i wytyczne konserwatora były zgodne – budynkowi należy przywrócić znaczenie i nadać rangę wynikające z kontekstu miejsca. Zachowując główną formę, budynek poddano gruntownej przebudowie i nieznacznej nadbudowie w celu przystosowania go do planowanej funkcji. Jednocześnie nadano mu bardziej nowoczesny i efektowny wygląd zewnętrzny, z położeniem nacisku na zaprojektowanie detali i dobór materiałów wykończeniowych. Przy realizacji zadbano również o rewaloryzację zieleni w części ogrodowej.

Muzeum Ognia Ośrodek rehabilitacji "Biomicus" Lista zgłoszeń