ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
BUDYNEK MIESZKALNY B1 W WARSZAWIE
Centrum Medyczne Damiana Krasińskiego 41

BUDYNEK MIESZKALNY B1 W WARSZAWIE
Adres: Ul. Franciszka Klimczaka 17, 02-797 WARSZAWA
Autor: SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI Sp. z o.o. / Marek Szcześniak, Magdalena Tymosiewicz, Marcin Szymański, Aleksander Drzewiecki, Piotr Grabowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Kimaczyńska, Katarzyna Reszka, Michał Koć, Marzena Rudzka, Jakub Mrotek
Inwestor: ACCIONA NIERUCHOMOŚCI WILANÓW SP. Z O.O
Powierzchnia działki: 9324m²
Powierzchnia użytkowa: 17422 m²
Kubatura: 90804 m³
Projekt: 2007 – 2009
Realizacja: 2013
Opis autorski: BUDYNEK 1 jest częścią z projektowanego zespołu czterech budynków mieszkalnych, zlokalizowanego przy Al. Rzeczypospolitej w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Idea rozwiązania przestrzennego zespołu oparta została o klasyczny typ zabudowy miejskiej - kwartał. Było to z kilku powodów optymalne rozwiązanie gdyż łączy w sobie racjonalne i ekonomiczne uwarunkowania oraz poprzez swoją prostotę jest bardzo czytelne, neutralne i oczywiste. Dodatkowo, przy pracy nad uszczegółowieniem koncepcji, wzięto pod uwagę relacje przestrzenne projektowanego zespołu z najważniejszymi elementami przestrzennymi w jego okolicy. Pozwoliło to na wyznaczenie głównej osi na której oparto geometrię ostatniej kondygnacji. Ponadto zmiękczono kształt wewnętrznej ulicy na osi północ - południe oraz zhierarchizowano elewacje pod kątem ich znaczenia i relacji przestrzennych. Postanowiono stworzyć nowy plac akcentując poprzez wydobycie kształtu trójkątnego budynku i osi widokowej - Świątynię Opatrzności. Idea architektoniczna Budynku nr 1 również podporządkowana została założeniu zabudowy kwartałowej. Jest to czterokondygnacyjny budynek z dominantami w formie piątej kondygnacji akcentującej narożniki brył i piony komunikacyjne. Partery skrzydeł wzdłuż ul. Klimczaka i Al. Rzeczypospolitej, mieszczące funkcje usługowe, zaprojektowane zostały jako cofnięte względem pozostałych kondygnacji mieszkalnych +2 i +3. Swoją skalą, detalem i materiałem elewacji budynek nawiązuje do koncepcji Miasteczka Wilanów i historycznego, cennego w ujęciu ponadlokalnym otoczenia. Priorytetem podczas projektowania budynku było stworzenie wzorcowego środowiska mieszkalnego, które w jak najmniejszym stopniu ingeruje w środowisko naturalne.

Krasińskiego 41 Centrum Medyczne Damiana Lista zgłoszeń