ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek mieszkalny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym
Wielka Sala Koncertowa NOSPR LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Budynek mieszkalny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym
Adres: ul. Towarowa 41, Poznań
Autor: Pracownia architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich Sp. z o.o./ Ewa i Stanisław Sipińscy
Inwestor: Ataner sp. z o.o.
Powierzchnia działki: 3675m²
Powierzchnia użytkowa: 16871 m²
Kubatura: 86497 m³
Projekt: 2010 – 2013
Realizacja: 2013
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
Opis autorski:

Nagroda International Property Awards 2014 in the category of Mixed-use Architecture for Poland with Towarowa 41 Residential Building. Prezentowany budynek został zrealizowany w ścisłym centrum miasta Poznania. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się parki, prestiżowe uczelnie, teatry, opera, budynki handlowe oraz bogata infrastruktura komunikacyjna. Obiekt usytuowano z uwzględnieniem istniejącej linii zabudowy ulicy oraz utrzymania charakteru dzielnicy. Położenie planowanej inwestycji na obszarze zespołu urbanistyczno - architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską zdecydowało o krokach projektowych zmierzających do wpisania obiektu w kontekst dzielnicy. Obiekt domyka kompozycyjnie perspektywę ulicy Towarowej oraz Powstańców Wielkopolskich. Budynek, na rzucie litery L usytuowano dłuższą częścią elewacji wzdłuż osi północ - południe. Wejścia do strefy mieszkalnej budynku znajdują się od strony wschodniej i prestiżowej ulicy Towarowej. Wyjścia ewakuacyjne dla części mieszkalnej zlokalizowane są od strony zachodniej na wewnętrzny ozdobny dziedziniec. Parter budynku podzielono na usługi i sklepy z wyjściem od strony południowej oraz wschodniej, co zapewnia łatwy do nich dostęp osób korzystających z głównych traktów komunikacyjnych wokół budynku. Zastosowano również rozwiązania zapewniające dostęp do budynku oraz wszystkich jego kondygnacji dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek spełnia wszelkie wymogi optymalizacji energetycznej. Budynek posiada także systemy filtrowania ścieków deszczowych i sanitarnych, w tym zbiorniki retencyjne z wykorzystaniem wód opadowych dla potrzeb użytkowych. Budynek w swoim założeniu pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną i dlatego na dziesięciu kondygnacjach zlokalizowano 142 mieszkania. Na kondygnacjach podziemnych 147 miejsc parkingowych. Akcentowanie projektowanego obiektu jest realizowane przez podniesioną kubaturowo formę narożnika budynku, natomiast reprezentacyjny charakter obiektu mają podkreślić elewacje- zaprojektowane z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Podstawowym założeniem kompozycyjnym budynku kształtowanie elewacji, które z jednej strony zdyscyplinowały by horyzontalny układ fasad: wschodniej i zachodniej, z drugiej zaś uniknąć monotonii obiektu mieszkalnego. Dominujący kolor zastosowany w elewacjach budynku, to kolor biały. Zamiarem było wpisanie budynku w okoliczną tkankę zabudowy kolorem neutralnym, jasnym i podkreślającym czyste formy bryły. Dodatkowo, tym zabiegiem podjęto próbę rozświetlenia okolicznej kolorystyki zabudowy. Opisywany budynek jest częścią projektowanego większego założenia urbanistycznego. Architektura jest transpozycją modernizmu lat 20 i 30, który w Poznaniu daje nobilitującą wartość i jednocześnie jest programowo bliski architektom – autorom obiektu. - Zastosowanie sytemu "sunscreen" w celu osiągnięcia lepszego bilansu energetycznego od południowej strony - Użycie energooszczędnego oświetlenia typu LED wewnątrz oraz na zewnątrz budynku - Konstrukcja wielowarstwowych ścian zewnętrznych zwiększających izolacyjność cieplną oraz aluminiowych białych paneli o niskim współczynniku pochłaniania ciepła - Zastosowanie fasady szklanej o zmniejszonym współczynniku przenikania promieniowania słonecznego od wschodniej strony g = 37%, oraz o przepuszczalności świetlnej Lt = 67% - System ostrzegania o niepoprawnym działaniu istotnych urządzeń do zarządzania i całego budynku

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Wielka Sala Koncertowa NOSPR Lista zgłoszeń