ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Dom w Milanówku
SPA Hotel Beskid Pałac Młodzieży w Katowicach

Dom w Milanówku
Adres: -
Autor: Biuro Architekt Kaczmarczyk / arch. Andrzej Kaczmarczyk, arch. Sylwia Bartoszewska
Inwestor: pywatny
Powierzchnia działki: 1592m²
Powierzchnia użytkowa: 183 m²
Kubatura: 832 m³
Projekt: 2008 – 2008
Realizacja: 2014
Opis autorski:

Dom w Milanówku został skomponowany jako tryptyk, który łączy w sobie trzy różne spojrzenia na architekturę. Prawe skrzydło przywołuje architekturę Finlandii, część środkowa odnosi się do dziedzictwa kulturowego środkowej Europy, prawa elewacja z punktowymi oknami cytuje elementy architektury południa. Zaczyn dla kompozycji domu stanowił międzywojenny dom Ireny Krzywickiej w Podkowie Leśnej autorstwa Maksymiliana Goldberga.

Pałac Młodzieży w Katowicach SPA Hotel Beskid Lista zgłoszeń